Grønlands Naturinstitutt, Bygg nr. 413 ved Balenciaga, ST 336 "Tarajoq"

Jose Jorge

Active Member
Skipsteknisk designer nok et forskningssk

Kontrakten mellom Grønlands Naturinstitutt og det spanske skipsverftet Balenciaga S. A. ble signert for noen dager siden og det nye skipet skal avløse det gamle skipet deres, «Paamiut».

Det var gode referanser og erfaring på forskningsskip og fiskefartøy for operasjon i arktiske farvann som førte Grønlands Naturinstitutt til Skipsteknisk, heter det i en pressemelding.

Det nye skipet er 61 meter langt og skal bygges og utrustes for forskning både innen fiskeri og havforskning og med dertil strenge støykrav. Det har høy is-klasse og skal kunne drive bunntråling og pelagisk tråling i arktiske omgivelser, men skal bygges for «world wide operation».

Det skal også kunne ta bunnprøver og observasjoner med tanke på registrering av miljøpåvirkninger i luft og hav.

Skipet skal innredes med lugarer og fasiliteter for 32 personer og er utrustet med laboratorier for diverse registrering og observasjoner av fiske og reker, samt annen generell havforskning.

ST 336
ST336a.jpg

Illustrasjon: Skipsteknisk
 
Top