Hagland Shipping, Bygg nr. 736 og 737 ved Royal Bodewes, 5000 DWT Selvlossende bulkskip "Hagland Pioneer" og "Hagland TBN"

Kalle82

Active Member

Hagland Shipping bestiller to miljøskip

Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av to selvlossende bulkskip på 5000 DWT med fokus på nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.

- Målet for Hagland er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy. Skipene vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning som tilfredsstiller IMO TIER III, heter det i en pressemelding.
Sammenlignet med Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2 utslippet med mer enn 30% og NOx utslippet med 90-95% fra levering. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

- Skipene vil bli levert hhv 1.og 2. kvartal 2023 og føre NIS flagg. Total investering utgjør samlet ca. NOK 280 millioner. Hagland Shipping har i tillegg opsjon på ytterligere to skip, heter det videre.

Nybygningskontraktene er inngått med basis i betydelig støtte fra ENOVA som har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet.
ENOVA bidrar med totalt 26,8 millioner kroner til de to første skipene. Øvrig finansiering blir en kombinasjon av egenkapital og banklån, og selskapet har i tillegg mottatt tilbud om langsiktig finansiering fra Innovasjon Norge.

- Vi er stolte over å ha nådd en ny milepæl i vårt selskaps historie. Investeringen i disse nybyggene er et stort skritt fremover for selskapet og omlegging til lav og nullutslippsskip innen vårt segment. De nye skipene representerer starten på en fornyelse av flåten for å nå de ambisiøse klimamålene som shippingindustrien har satt seg, skriver Hagland Shipping.

Kilde: Hagland Shipping bestiller to miljøskip
 

Kalle82

Active Member
Då e stål arbeidet starta på den fyste her melde verftet på linkedin og legge me dessa 3 bildene av starten.
 

Attachments

 • haland series.jpg
  haland series.jpg
  496.5 KB · Views: 6
 • hagland series 1.jpg
  hagland series 1.jpg
  481.7 KB · Views: 6
 • hagaland series.jpg
  hagaland series.jpg
  435.1 KB · Views: 6

Kalle82

Active Member
då e navnet på fyste klar ser eg på linkedin :) Hagland Pioneer
 

Attachments

 • hagland poioneer.jpg
  hagland poioneer.jpg
  107 KB · Views: 17
Last edited:
Top