Hellenic Seaways (Attica Group), Bygg nr. 308, 309 & 310 ved Brødrene Aa, Aero 36 "Aero 1", "Aero 2" og "Aero 3"

Refvik

Administrator
Staff member
BRØDRENE AA TIDELT KONTRAKT PÅ 3 HURTIGBÅTER TIL ATTICA GROUP

Brødrene Aa har signert kontrakt om bygging av tre hurtigbåter til Attica Group, en av de dominerende aktørene innen fergetjenester for passasjerer og last i det østlige Middelhavet.

De tre båtene som skal bygges blir 36 meter lange, ha en kapasitet på 150 passasjerer og de vil operere med en hastighet på 33 knop. Den lette karbonfiberkonstruksjonen vil bidra vesentlig til reduksjon av drivstofforbruk, og følgelig gi redusert karbonavtrykket i overgangen til mer bærekraftige transportløsninger til sjøs. I tråd med dette målet, og for ytterligere å forbedre skipenes energieffektivitet, vil båtene bli utstyrt med solcellepaneler som vil generere strøm til hotellast ombord.

- Dette er en veldig viktig kontrakt for Brødrene Aa, sier Tor Øyvin Aa, daglig leder i Brødrene Aa. - Vi er stolte av at vi har greidd å etablere dette samarbeidet med Attica, og vi setter ekstra pris på det innovative steget de tar som det første rederiet som tar vårt nyutviklede Aero-design til markedet.

Aero-konseptet er et nytt design med fokus på vektreduksjon og lavt energiforbruk. Med alle funksjoner samlet på ett dekk er båtene samtidig universelt designet, tilpasset alle reisendes behov. Det særegne Aero-designet, materialvalgene og nøye utvalgte løsninger gjort i samarbeid med spesialister fra Attica Group, vil samlet gi passasjerene en førsteklasses reiseopplevelse.

Brødrene Aa er anerkjent som verdensledende innen konstruksjon og bygging av drivstoffeffektive karbonfiberbåter med lave utslipp. Brødrene Aa har bygget passasjerferger av karbonfiberteknologi siden begynnelsen av 2000-tallet og har vært markedsleder innen kompositt siden 1970-tallet. Siden den gang har selskapet fortsatt å forbedre design og konstruksjonsteknologi mot stadig lavere utslipp og reduserte driftsutgifter med lavere vekt som nøkkelen til suksess. Brødrene Aa sine skrog er testet under tøffe sjøforhold langs norskekysten og tilfredsstiller de høyeste standarder for sikkerhet og sjødyktighet.

Med denne investeringen følger Attica Group sin plan om å styrke sin markedsposisjon i tråd med krav fra markedet internasjonalt. I en periode med økonomiske vanskeligheter som følge av den globale koronapandemien, bekrefter investeringen Attica Groups langsiktige forpliktelse til bærekraftig utvikling og kontinuerlig forbedring av tjenestene som tilbys til de greske øyene, til lokalsamfunnene og til vekst i den greske økonomien.

Byggingen av båtene starter om kort tid, og alle tre skipene med en total kontraktsverdi på 220 MNOK vil alle være levert til drift sommeren 2022.

Aero
Aero 36 - Attica x3 render.jpg
Illustrasjon: Brødrene Aa
 

Knut Lorentzen

Active Member
Fra Shipfriends.gr kommer dette, noen som vet mer om dette?

The saga about the Aero 1 -and her sister ships I suppose- is still going on. The ship has undergone several sea trials outings but it appears as if they're not any closer to delivery. The speeds achieved have been documented however it's pointless to dwell on it as nobody other than the people performing and attending them knows at exactly what engine loads these have been achieved and to what consumption they have lead. One thing is for certain, if Attica end up taking delivery this will be done against a very heavy discount. What also begs an answer is what sense it makes to take delivery of the ships, if their speed is lower than what the current flying dolphins can achieve for example, or lower than the competition in the routes in question.
 

Refvik

Administrator
Staff member
Brødrene Aa med framtidsretta fartøy til greske farvatn

Denne veka overleverte Brødrene Aa den nye katamaranen, Aero 1 Highspeed, til Attica Holding S.A.

- Med Aero 1 Highspeed til Attica leverer vi for fyrste gong eit fartøy med det nye Aero-konseptet. Det aerodynamiske og energieffektive designet, saman med det som er varemerket vårt; fartøy i lettvekt karbonfiber-kompositt, skal bidra til positive effektar for både miljø og driftsøkonomi, seier Tor Øyvin Aa, dagleg leiar i Brødrene Aa.

Betydeleg oppgradering – for både miljø og passasjerar

Med den lette konstruksjonen i karbonfiber bidreg det nye fartøyet til ein reduksjon i utslepp og drivstofforbruk. For å ytterlegare betre energieffektiviteten, har Attica i tillegg utstyrt fartøyet med solcellepanel. Dette vil generere nok straum til lys og energiforbruk til dei innvendige passasjerareala.

- I utfordrande tider held vi fokus på å tilby fyrsteklasses sjøtransport for våre passasjerar. Med nye, innovative og meir bærekraftige fartøy, representerer dette eit framsteg for øysamfunna, innbyggarane, gresk turistnæring og økonomi, seier administrerande direktør i Attica, Mr. Spiros Paschalis, i samband med overleveringa.

- Det nye, aerodynamiske Aero-designet representerer det fremste av nytenkjande og innovativt design i ekspressbåtklassen. Eit segment der Brødrene Aa har ein sterk internasjonalt posisjon.

Til glede for ein stor kundemasse
Dette gjev ei betydeleg oppgradering av reisetilbodet til over tre millionar passasjerar som årleg reiser mellom dei De saroniske øyane i Hellas.

- Vi er veldig nøgde og stolte av at fartøya våre snart vil segle i greske farvatn, i hendene på ein av dei største ferjeoperatørane i Europa, seier Tor Øyvin Aa.

Den nye katamaranen er med på å auke totalkapasiteten på dei saroniske rutene betydeleg.

Dette er Aero 1 Highspeed

Aero 1 Highspeed er med sine 36 meter i lengde og 9,7 i breidde den fyrste av tre Aero katamaranar. Med full last vil den kunne halde ein maksfart på 32 knop.

Interiøret er utarbeida med fokus på komfort, også i tøff sjø. Ein vidareutvikla passasjersalong sikrar luftige opphaldssoner med godt dagslys gjennom store vindauge. Ein har også sikra god tilrettelegging for rørslehemma, i tillegg til eigne soner for sykkeltransport.

Aero1a.jpg


Aero1b.jpg

Begge foto: Ove Kristian Leirgulen via Brødrene Aa
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Aero 2" nyligt overlevert, ser ut til at tredje og siste også snart er klar for overlevering?
Aero 2.jpg
Foto: Brødrene Aa
 

Refvik

Administrator
Staff member
Alle tre er ombord da det er en i lasterommet også, fra Shipping News 205 idag
SN205.jpg
 
Top