Nexan, Bygg nr. 314 ved Ulstein Verft, ST 297 CLV "Nexans Aurora"

Refvik

Administrator
Staff member
Skipsteknisk utvikler kabellegger for franskmennene

Da det franske selskapet Nexans skulle avgjøre hvilket designselskap som skulle utvikle deres nye kabellegger, falt valget på Skipsteknisk.

Ifølge en pressemelding fra selskapet skal kabelleggeren ha en kapasitet på 10 000 tonn høyspentkabel i svingskiven på dekk, og vil bli en av verdens største kabelleggere.

Fartøyet som har fått benevnelsen ST-297 CLV, har en lengde på ca 150m og vil i tillegg til høyspentkabler, også kunne frakte og legge fiberoptiske kabler og utføre såkalt bundling. ST-297 CLV er designet med høy redundans både i propulsjon (DP3) og i det svært avanserte kabelleggingsutstyret, og skal kunne operere og holde posisjonen sin selv under ekstreme værforhold.

Skipsteknisk og Nexans har allerede arbeidet med utviklingen av fartøyet i mer enn et år, og etter en tøff anbudskonkurranse, ble det det Kroatiske verftet Uljanik i Pula som skal bygge kabelleggeren.

Levering er satt til tredje kvartal 2020.

Les mere på http://www.skipsrevyen.no/skipsteknisk-utvikler-kabellegger-for-franskmennene/
http://www.skipsrevyen.no/skipsteknisk-utvikler-kabellegger-for-franskmennene/
ST-297CLV.png

Illustrasjon: Skipsteknisk
 

Refvik

Administrator
Staff member
Skulle byggjast i Kroatia - hamnar truleg i Ulsteinvik

Økonomiske problem ved det kroatiske verftet Uljanik har gjort at Nexans sin nye kabelleggjar høgst truleg vert bygt ved eit sunnmørsk verft.

Det er ikkje berre norske skipsverft som slit økonomisk. Det gjer også det kroatiske verftet Uljanikved byen Pula - eit verft med rundt 1.800 tilsette.

Dette verftet flagga i august i fjor at ein hadde inngått kontrakt på bygging av ein 149,9 meter lang og 31 meter brei kabelleggjar til det franske selskapet Nexans.

Ulstein Verft
Men etter det NETT NO kjenner til starta arbeidet på båten aldri opp ved det kroatiske verftet.

I staden har andre verft vorte kontakta om bygging av det som vert karakterisert som verdas mest avanserte kabelleggjar.

Også norske verft har vorte kontakta, og eitt av verfta som er svært aktuelt til å få overta kontrakten er Ulstein Verft, eit verft som er i ferd med å styrke likviditeten med 300 millionar friske kroner.

Også Kleven og Vard har tidlegare levert kabelleggingsfartøy.

Skipsteknisk-design
Nexan-skipet er designa av Skipsteknisk i Ålesund.

Mykje spesialutstyr
Kabelleggjaren skal etter planen vere ferdig i 3. kvartal 2020, slik at det hastar å kome i gang med arbeidet.

Ved flagging av kontrakten opplyste det kroatiske verftet at mykje av utstyret kom til å verte levert frå kroatiske underleverandørar.

No kan desse kontraktane i staden gå til norske selskap.

Skipet vil kunne ha med seg 10.000 tonn høgspentkabel i svingskiva på dekk, men vil i tillegg til høgspentkablar også kunne leggje firberoptiske kablar.

Skipet er designa med høg redundans både i propulsjon og i kabelleggingsutstyret, og skal kunne operere og halde posisjonen sin sjølv under ekstreme vertilhøve.

Les meir på sidene til Nett.no (Krever innlogging)

ST 297 CLV
Skulle-byggjast-i-Kroatia-hamnar-truleg-i-Ulsteinvik_fullwidth.png

Illustrasjon: Skipsteknisk
 

rd77

Active Member
Wow! According to rumours, five out of 17 ships in orderbook at Uljanik have been cancelled. I had recently tried to do an educated guess which ships were cancelled and I thought this might be one of them as the order is relatively recent. I also think at least one of the "Lakers" for Algoma has been cancelled, as it has been anchored unfinished near the yard for almost a year. Not good times at Uljanik...
 

Refvik

Administrator
Staff member
ULSTEIN VERFT BYGGJER STORT KABELLEGGINGSFARTØY FOR NEXANS

Nexans Subsea Operations har inngått kontrakt med Ulstein Verft på bygginga av eit stort, DP3-kabelleggingsfartøy.

Konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group har følgjande kommentar til kontrakten:

- Vi set stor pris på at Nexans, ein solid og viktig maritim aktør, vel Ulstein til å bygge sitt nye flaggskip. - Vi har ein svært kompetent organisasjon med lang erfaring i å levere avanserte skip til våre kundar. Denne kontrakten er vunnen i ein tøff internasjonal konkurranse. Vi ser fram til eit konstruktivt og fruktbart samarbeid med Nexans i åra som kjem.

Fartøyet vil bli utstyrt for å legge straumkablar og fiberoptiske kablar, kabelskøyting og -reparasjonar og nedgraving av kablar. Skipet av typen ST-297 CLV, er designa av Skipsteknisk, Ålesund. Fartøyet er utvikla for operasjonar i tøffe vêrforhold, med høg manøvrerings- og posisjoneringsevne. Ulstein Verft skal bygge fartøyet og førebu for montering av kabelleggingsutstyret.

Det avanserte kabelleggingsskipet har ei svingskive med stor kabelkapasitet på heile 10 000 tonn, og i tillegg ein fiberoptisk kapasitet på 450 tonn. Fartøyet er 31 m breitt og 149,9 m langt. Det har dødvekt på 17 000 tonn, og kan innkvartere 90 personar.

- Vi har lang erfaring i å bygge store og krevjande fartøy, og ser fram til å starte på arbeidet med kabelleggingsskipet til Nexans, seier Kristian Sætre, administrerande direktør i Ulstein Verft.

Nexans har kjerneverksemd innan avanserte kablings- og tilkoblingsløysingar. Med ei 120-årig historie har selskapet meir enn 26 000 tilsette.

Ulstein Group er eit familiedrive selskap som vart etablert i 1917 og med hovudkontor i Ulsteinvik. Selskapet har aktivitet innan skipsdesign, skipsbygging, system og løysingar for den maritime marknaden.

Designselskapet Skipsteknisk i Ålesund vart grunnlagt i 1976 og designar spesialiserte fartøy med vekt på offshore, forsking og fiske.

"Nexans Aurora"
Nexans Aurora 1.jpg


Nexans Aurora 2.jpg

Begge illustrasjon: Skipsteknisk
 
Last edited:

polsteam

New Member
seems to be SAME as the one on order from Uljanik in Croatia (newbuilding no. 534) ...

- http://zse.hr/userdocsimages/novosti/gwGKaRHETHFu54bOzIOwZw==.pdf
- https://www.total-croatia-news.com/...s-shipbuilding-contract-with-norwegian-nexans
- Uljanik is mentioned also here: http://www.nexans.com/eservice/Corp..._Cable_Laying_Vessel_to_Bring_More_Clean.html
- and here: https://www.offshorewind.biz/2017/0...ble-laying-fleet-with-high-capacity-newbuild/

will the Ulstein unit be built as a sister vessel (second similar vessel)?

...or was the order placed at Ulstein Verft after Uljanik order had been cancelled?...

I cannot find information on canecellation of the Uljanik order anywhere...

- - - - - - - - - - - -

partially outfitted Ulstein unit is to be supplied from Crist SA, Gdynia, Poland
 

Refvik

Administrator
Staff member
Et par illustrasjoner til på "Nexans Àurora"
Nexans Aurora 3.jpg


Nexans Aurora 4.jpg

Begge illustrasjon: Skipsteknisk
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ny milepæl for Nexans Aurora

Kjølstrekkseremonien for det store, DP3-kabelleggingsfartøyet ‘CLV Nexans Aurora’ vart halden 24. april 2019. Skipet er tiltenkt å installere sjøkablar for den globale kabelprodusenten Nexans.

Kjølstrekk markerer oppstarten på samansettinga av blokkene som til saman utgjer eit fartøy.
Skroget vert bygd ved Crist, Polen, medan engineering, utrusting og systemintegrasjonen, førebuing for montering av kabelleggingsutstyret, testing, prøveturar og ferdigstilling vil bli gjort ved Ulstein Verft. Skipet er av typen ST-297 CLV, designa av Skipsteknisk.

CLV Nexans Aurora er 149,9 meter lang, 31 meter brei og har ein dødvekt på 17 000 tonn. Skipet har plass til 90 personar om bord.
- Aurora vil spele ei nøkkelrolle i installasjonen av våre banebrytande undersjøiske kablar som er med på å tilrettelegge for meir energi til verda, koble offshorevindparkar til rutenettet, støtte elektrifisering av offshore-petroleumsinstallasjonar og skape samankoblingar mellom land, sa Vincent Dessale, Senior Executive VP Subsea and Land Systems Business Group i Nexans, i samband med brennestarten i februar 2019.

Fartøyet vil bli utstyrt for å legge straumkablar, kabelskøyting og -reparasjonar og nedgraving av kablar. Det er planlagt for levering i 2021.

Kilde: Ulstein Group

Keel-laying-5.jpg

Foto: via Ulstein
 

Refvik

Administrator
Staff member
 
Top