Norebo, Bnr. 1701-1710 Severnaya Verf, Fabrikktrålerer "Kapitan Sokolov/Geller/Ostashkov/Breyhman/Tuzov/Abakumov/Pyashchikov/Korotich/Portov/Sosnin"

Top