Northern Light, Bygg nr. ? ved Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd., CO2 Tankere 2x "TBN"

Håkon Lunde

Active Member
Skipsløsningen er basert på eksisterende og kjente skipskonsept for matvareindustrien og LPG transport.

Det planlegges å bygge og drive to transportskip for flytende nedkjølt CO2, som har følgende egenskaper:

• Tankkapasitet, 7.500 m3 CO2, fordelt på to stk. type C lagertanker, hver på 3.750 m3
• Lagertankene designes for følgende transportbetingelser: trykk 19 barg og -35°C
• Driftsbetingelser for lagertankene: trykk 15 barg og temperatur - 26°C
• LNG (flytende naturgass, tank plassert på dekk) som drivstoff under transport, bruk av landstrøm ved landligge ved kai, og mulighet for ca. 45 minutter batteridrift ved inn/utseiling til/fra havn
• Skipslengde, 130 meter
• Dypgående, 8 meter
• Trustere både forut og akter
 

Håkon Lunde

Active Member
De 2 første skal være klar en stund før 2024, de får også rotorseil. Det sies også at de kan bli bruk for opptil 10 fartøyer av samme type. De ser også inn på å designe større fartøyer for å tas i bruk senere i prosjektet
 
Top