Nye Radek, Bygg nr. 66 ved Özata Shipyard, NVC 312 "Radek"

Refvik

Administrator
Staff member
Sikret seg retten til å bygge dette fartøyet onsdag

Nytt nybyggingsprosjekt i boks for Stadyard på Raudeberg.

Stadyard melder onsdag kveld at de i dag har signert kontrakt med Austevoll-rederiet Nye Radek om byggingen av deres nye fiskefartøy Radek.

Skroget skal bygges i Øst-Europa, mens Raudeberg-verftet skal utruste fartøyet som skal leveres i 2020.

Stadyard har nettopp startet på jobben med å utruste garn- og linebåten MS Fay. Den skal leveres i august. I tillegg skal verftet utruste ytterligere to fiskefartøy innen mars neste år.

Stadyard har i overkant av 30 ansatte, men det neste året vil det være nærmere 90 arbeidere i sving på anlegget i forbindelse med de tre nybyggingsprosjektene.

Kilde: Fjordenes Tidende

29067009_1218123734986633_7013291594157654016_o.jpg

Illustrasjon: Rolls-Royce Marine
 

Refvik

Administrator
Staff member
Designet på denne heiter NVC 312, den blir bygg nr. 44 ved Stadyard og skal leverast 1. juni 2020
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nokre illustrasjoner til på NVC 312 "Radek"
29177606_1218123718319968_9120094866708103168_o.jpg


29177863_1218123708319969_6726521734519848960_o.jpg


29178567_1218123818319958_2092522325902622720_o.jpg


29178230_1218123808319959_69026274839887872_o.jpg

Alle illustrasjoner: Rolls-Royce Marine
 

Refvik

Administrator
Staff member
Kom over denne artikkelen fra 27. juni 2018 som forklarer denne utsettelsen:

Nye «Radek» minst et halvt år forsinket

Det planlagte nybygget «Radek» er endelig godkjent av Fiskeridirektoratet uten at det var behov for å endre på de opprinnelige tegningene.

Fiskeridirektoratet har gitt rederiet erverv for nybygget etter at Fiskeridepartementet endret på teksten i forskriften om hva som skal regnes med som RSW-tanker for lagring av fisk. Avslaget bygget på at tanker som ikke hadde med lagring av fisk, ble tatt med i regnestykket av tankkapasitet for lagring av fisk som maksimalt skal kunne være på 500 kubikkmeter.

- Vi er glade for at Fiskeridirektoratet har kommet til denne beslutningen, men er samtidig skuffet over at det ble en sak i det hele tatt og at det tok tre uker fra endringen kom til det ble en avgjørelsen i direktoratet, sier reder Arild Sekkingstad.

De tre ukene får konsekvenser for når nybygget kan stå ferdig. «Radek» mistet sin plass i køen ved skrogverftet i Polen fordi de måtte vente på en avgjørelse om ervervstillatelse. Nå må rederiets hovedverft, Stadyard på Raudeberg, inn i nye forhandlinger med det polske skrogverftet om skrogbyggingen.

- Vi ser for oss en forsinkelse på minst et halvt år på grunn av dette. «Radek» skulle etter planen stå ferdig til 1. juni 2020, men nå ser vi for oss en overlevering tidligst i løpet av første kvartal 2021 om vi får avtalen på plass med skrogverftet, sier Sekkingstad.

Les meir på sidene til Tekfisk
 

Refvik

Administrator
Staff member
Men nå ser det ut til at denne er kanselert og blir bygd på Özata Shipyard i Tyrkia

Blir bygg nr. 66
 

Refvik

Administrator
Staff member
Profiltegning på "Radek"
Radek.jpg
Illustrasjon: Kongsberg Maritime via rederiet
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ser Barent Sea Invest AS på Stadlandet har tatt over "Radek", nytt namn blir "Barentsea"

Westmek/Ervik som står bak dette rederiet?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Byggast om fra pelagisk fiske med not og trål til kvitfisk fiske med not og snurrevad?
 
Top