Bjørn Ottosen

New Member
XYEqrmw.jpg

Nederlandske Damen har fullført ombyggingen av Petrojarl 1 og har levert skipet til Teekay Offshore. Prosjektet har tatt to år, og over halvparten av prosessutstyret om bord på skipet er byttet ut.

Petrojarl 1 er forvente å ankomme i slutten av august og ligge til kai i cirka én måned, skriver Aibel på sine nettsider. De skal ferdigstille skipet slik at det blir klart til å koples opp på feltet i Santos bassenget senere i høst. Arbeidet omfatter blant annet testing og igangkjøring av systemene ombord.
 
Top