Promek - Hydrocat

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Promek AS:

Siden sommeren 2020 har vi jobbet med en mulighetsstudie med mål om å kunne produsere en båt med hydrogen som drivstoff. Vi ser nå etter en kunde som vil være med oss på reisen, og bygge en hydrogendrevet arbeidsbåt for oppdrettsindustrien, en prototype hvor vi jobber sammen og har full åpenhet mellom partene.

Hydrocat
Hydrocat 01.jpg

Hydrocat 02.jpg
Begge illustrasjoner: Promek
 
Top