Regjeringen stiller krav til hydrogenferjer på strekningen Bodø-Moskenes

Refvik

Administrator
Staff member

Regjeringen stiller krav til hydrogenferjer på strekningen Bodø-Moskenes

- Vi ønsker å legge til rette for utslippsfrie løsninger på ferjene langs norskekysten. Ferjesambandet Bodø-Moskenes er Norges lengste, og går over svært krevende sjøområder. Elektriske ferjer vil ikke fungere godt nok på strekningen. Derfor har regjeringen bestemt at det neste anbudet skal forutsette bruk av hydrogenteknologi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nytt anbud på ferjesambandet rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes skal nå lyses ut. I den forbindelse skal Statens vegvesen, som har ansvaret for anbudet, samarbeide med ferjeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører for å få et best mulig grunnlag for å stille krav om hydrogen som energibærer i anbudet.

- Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi har muligheten til å bruke de offentlige kjøpene av ferjetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferjer. Hydrogen er en løsning som vil takle de utfordrende forholdene på dette sambandet bra. Nå skal vi samarbeide tett med aktørene på markedet. Det er viktig, slik at vi finner de beste og mest sikre løsningene, sier Hareide.

Sikre ferjer
Kravet til sikkerhet er at en hydrogenferje skal være like sikker som en vanlig ferje. Rederiet som skal drifte sambandet, må innhente godkjenninger fra blant andre Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Det skal være trygt å ta ferje i Norge. Det er viktig for oss at det skal være like trygt med en hydrogenferje. Derfor kommer det til å være strenge sikkerhetskrav i dette anbudet også. Hydrogen er trygt når det håndteres rett. Det skal vi sørge for, sier samferdselsministeren.

I 2021 starter driften av en hydrogenferje på sambandet Hjelmeland-Nesvik i Rogaland. Ferja er et resultat av en utviklingskontrakt der hydrogen benyttes på et fartøy for første gang.

- Siden offentliggjøringen av denne kontrakten i 2017, har maritim næring, leverandører av hydrogen og norske og internasjonale sikkerhetseksperter jobbet intensivt med utvikling av sikker, maritim hydrogenteknologi. Det viser at hvis vi bruker de offentlige anbudene til å sette krav, så vil det kommersielle markedet utvikle teknologien videre, sier Hareide.

Det vil også være krav om at ferjene skal kunne drives med biodrivstoff og elektrisitet over tid.

- Da sørger vi for at rutetilbudet opprettholdes, selv om det skulle bli problemer med hydrogendriften. Det som er viktig for oss, er å sikre et godt transporttilbud mellom Bodø og vestre Lofoten. Dette ferjesambandet er viktig for både folk og næringsliv i området, sier samferdselsministeren.

Videre prosess
Statens vegvesen vil om kort tid invitere åpent til en dialogkonferanse. Ferjeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører kan delta. Målet er altså å finne det best mulige grunnlaget for å stille krav om hydrogenferjer i dette anbudet.

Den endelige utlysningen er planlagt før jul, slik at kontrakter kan signeres før sommeren 2021. Oppstarten av drift på ferjesambandet er 1. januar 2024. Anbudsperioden varer i 15 år, som er 5 år lenger enn dagens kontrakt. Dette bidrar til å redusere risiko for tilbydere.

Kilde: Regjeringen
 

JohannesB

Member

Regjeringen stiller krav til hydrogenferjer på strekningen Bodø-Moskenes

- Vi ønsker å legge til rette for utslippsfrie løsninger på ferjene langs norskekysten. Ferjesambandet Bodø-Moskenes er Norges lengste, og går over svært krevende sjøområder. Elektriske ferjer vil ikke fungere godt nok på strekningen. Derfor har regjeringen bestemt at det neste anbudet skal forutsette bruk av hydrogenteknologi, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nytt anbud på ferjesambandet rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes skal nå lyses ut. I den forbindelse skal Statens vegvesen, som har ansvaret for anbudet, samarbeide med ferjeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører for å få et best mulig grunnlag for å stille krav om hydrogen som energibærer i anbudet.

- Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi har muligheten til å bruke de offentlige kjøpene av ferjetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferjer. Hydrogen er en løsning som vil takle de utfordrende forholdene på dette sambandet bra. Nå skal vi samarbeide tett med aktørene på markedet. Det er viktig, slik at vi finner de beste og mest sikre løsningene, sier Hareide.

Sikre ferjer
Kravet til sikkerhet er at en hydrogenferje skal være like sikker som en vanlig ferje. Rederiet som skal drifte sambandet, må innhente godkjenninger fra blant andre Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Det skal være trygt å ta ferje i Norge. Det er viktig for oss at det skal være like trygt med en hydrogenferje. Derfor kommer det til å være strenge sikkerhetskrav i dette anbudet også. Hydrogen er trygt når det håndteres rett. Det skal vi sørge for, sier samferdselsministeren.

I 2021 starter driften av en hydrogenferje på sambandet Hjelmeland-Nesvik i Rogaland. Ferja er et resultat av en utviklingskontrakt der hydrogen benyttes på et fartøy for første gang.

- Siden offentliggjøringen av denne kontrakten i 2017, har maritim næring, leverandører av hydrogen og norske og internasjonale sikkerhetseksperter jobbet intensivt med utvikling av sikker, maritim hydrogenteknologi. Det viser at hvis vi bruker de offentlige anbudene til å sette krav, så vil det kommersielle markedet utvikle teknologien videre, sier Hareide.

Det vil også være krav om at ferjene skal kunne drives med biodrivstoff og elektrisitet over tid.

- Da sørger vi for at rutetilbudet opprettholdes, selv om det skulle bli problemer med hydrogendriften. Det som er viktig for oss, er å sikre et godt transporttilbud mellom Bodø og vestre Lofoten. Dette ferjesambandet er viktig for både folk og næringsliv i området, sier samferdselsministeren.

Videre prosess
Statens vegvesen vil om kort tid invitere åpent til en dialogkonferanse. Ferjeselskap, hydrogenleverandører og andre interesserte aktører kan delta. Målet er altså å finne det best mulige grunnlaget for å stille krav om hydrogenferjer i dette anbudet.

Den endelige utlysningen er planlagt før jul, slik at kontrakter kan signeres før sommeren 2021. Oppstarten av drift på ferjesambandet er 1. januar 2024. Anbudsperioden varer i 15 år, som er 5 år lenger enn dagens kontrakt. Dette bidrar til å redusere risiko for tilbydere.

Kilde: Regjeringen
No må eg seie at prioriteringane er litt feil, her går det ei generasjon med ferjer som er knappe 10 år gammal og som sikkert kan ombyggast til ei form for gass-batteri hybrid.
I det minste burde det velges mulighet for å få inn tilbud både med dagens gassteknologie eller med hydrogen. Skal virkelig gasferjene være ute igjen av norske ferjesektoren etter berre 15år? Og kven skal betale for all den nye dyrare fremdriftsteknolohiene?
 

bbc

Member
Minimum 85 % av det årlige totale energiforbruket til de to hovedfartøyene på sambandet, knyttet til de aktiviteter som inngår i miljørapportering iht. pkt. 2.10.1, med unntak av energi brukt til forseiling til/fra verksted, skal komme fra hydrogen som ikke er bundet til andre stoffer og som benyttes i brenselceller om bord i fartøyene.

Det åpnes for at inntil 15 % av samlet årlig energiforbruk for hovedfartøyene kan komme fra null- eller lavutslippsløsning som drives med f.eks. strøm, avansert bærekraftig biodrivstoff eller en kombinasjon av disse, dette ekskluderer f.eks. LNG.
 

Jan

Member
Kan ferjene som går der no byggast om til hydrogendrift??
Alt er mulig, men jeg tror det er lite sannsynlig. De har jo gassmotorer med direktedrift, så det blir en ganske stor ombygging. De kunne kanskje gått på ammoniakk, eller hydrogen LNG miks, men det er ikke innefor anbudsreglene det ut til.
Kanskje de er tenkt som reservefartøy? Det blir det sannsynligvis stort behov for.
 
Last edited:

Sander

New Member
Alt er mulig, men jeg tror det er lite sannsynlig. De har jo gassmotorer med direktedrift, så det blir en ganske stor ombygging. De kunne kanskje gått på ammoniakk, eller hydrogen LNG miks, men det er ikke innefor anbudsreglene det ut til.
Kanskje de er tenkt som reservefartøy?
Suppleringsfartøyene/reservefartøy skal driftes med null- eller lavutslippsløsning som f.eks. strøm, hydrogen, avansert bærekraftig biodrivstoff eller en kombinasjon av disse, dette ekskluderer f.eks. LNG.
 

Jan

Member
Suppleringsfartøyene/reservefartøy skal driftes med null- eller lavutslippsløsning som f.eks. strøm, hydrogen, avansert bærekraftig biodrivstoff eller en kombinasjon av disse, dette ekskluderer f.eks. LNG.
Gasnor hevder de kan lage fornybar LNG - men hva "fornybar CO2" er, det er litt uklart for meg

"Fornybar (eller syntetisk) LNG produseres ved at fornybar hydrogen blandes med fornybar CO2 og blir tilmetangass + vann. Slik produksjon av fornybar gass skjer allerede i dag i anlegg i Europa."
 
Top