Sille Marie AS, Bygg nr, 471 ved Karstensens Skibsværft, 65.90m Pelagisk Tråler "Sille Marie"

stuarty

New Member
 

Refvik

Administrator
Staff member
#471 – ”SILLE MARIE”

Sille Marie AS, Kristiansand og Karstensens Skibsværft, Skagen, har indgået kontrakt om design, bygning og levering af en ny 65,90 m pelagisk trawler.

Sille Marie AS er hjemmehørende i Søgne, ved Kristiansand i Norge, og er ejet af tre brødre Aamodt: Carl, Tom Arne og Yngvar, på den ene side og familien Salthaug, med Bastian, Tobias, Yngvar og Bent, på den anden side. Fartøjet bliver Rederiets første nybygning, og skal afløse nuværende ”Sille Marie”, som blev indkøbt fra Sverige i 2011.

Rederiet ledes af Carl Aamodt i samarbejde med skippere Bastian og Yngvar Salthaug.

Rederiet driver med kombineret trawlfiskeri, dels pelagisk efter sild og makrel og dels efter industrifisk kombineret med konsumfisk/hvidfisk. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Rederiet udtrykker tilfredshed over at være kommet i mål med denne aftale med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet.

Kontakten bygger videre på et etableret og godt samarbejde mellem Rederi og Værft.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Aamodt og Salthaug udviser med denne ordre.

Nye ”Sille Marie” er af værftets eget design, og fartøjet er skræddersyet til rederiets behov, dog med et ekstraordinært fokus på reduceret udslip, og en grøn operationsprofil.

Projektet er fuld-spec’et med innovative, grønne og bærekraftige løsninger, og der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. Erfaringer fra Rederiets nuværende skib og Værftets portefølje har været diskuteret nøje og vurderet undervejs i design-processen.

Under hele design- og specifikationsprocessen har der været meget stort fokus på skibets driftsprofil, optimering af brændstofforbrug og dermed reduceret udslip.

Den grønne profil er i specielt høj grad varetaget i form af fuld udslips-rensning, skrogets udformning og integration med en specielt stor, langsomgående propeller, som har været genstand for megen undersøgelse og optimering, i tæt samarbejde med leverandøren af fremdrivningsanlægget, MAN Energy Solutions.

I tillæg udrustes fartøjet med en stor batteripakke, som vil reducere forbrug ved aktiv peakshaving samt give ekstra strøm i kritiske driftskonditioner.

Fartøjet er videre designet med elektriske wincher, som i alle brugskondisjoner regenerer overskudsenergi til batteripakken, elektriske fiskepumper, varmegenvinding fra alle motorer, LED belysning overalt samt en række andre tiltag for at sikre lavet mulige energiforbrug.

Det elektriske wincheanlæg rigges for 2-trawl med 3 wincher og 4 nettromler. Endvidere arrangeres 2 pumpestationer på agterskib, SB hhv BB, for dobbel indpumpning av fangsten. Fiskepumper er også af elektrisk type.

Skibet indrettes videre med en state-of-the art fiskefabrik, med maksimal fokus på effektiv arbejdsgang og skånsom fiskebehandling, for fartøjets fangst av hvidfisk til humant konsum.

En række leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som energioptimering, innovation, kvalitet og drift sikkerhed.

Fremdrivningsanlægget vil komme til at bestå af en MAN hovedmotor på 2920 kW med stor, langsomgående propeller som måler en diameter på 4,70 meter, tilpasset skibets nøjagtige driftsprofil. Propellerens størrelse og omdrejningstal repræsenterer et banebrydende valg, og det forventes at skibet vil kunne drives med en særdeles god energieffektivitet, som vil sætte en ny standard i branchen.

Nye ”Sille Marie” skal leveres og sættes i drift fra 1 Juni 2023.

Kontraktsummen er omkring 305m NOK, hvoraf omkring 30m NOK kan henføres til udslips- og miljøfremmende tiltag.

Fartøjets hoveddimensioner:
Længde overalt 65,90 m
Bredde moulded 14,00 m
Dybde shelterdæk 8,00 m
Lastekapacitet 1550 m3

Øvrig teknisk data:
Hovedmotor MAN 8L27/38, 2920 kW
Gear og propeller MAN, d4700 mm
Winch anlæg Elektrisk
Sidepropellere 2 x 700 kW
RSW-anlæg 2 x 850 kW

"Sille Marie"

Sille Marie 01.jpg

Sille Marie 02.jpg

Sille Marie 03.jpg

Sille Marie 04.jpg
Alle illustrasjoner: Karstensens Skibsværft
 
Top