Trønderhav AS, Bygg nr. ? ved Thyborøn Ship og Motor, Fiskefartøy "Trønderhav"

Refvik

Administrator
Staff member
"Trønderhav"
e12a4982339f95fbe450a3434913dda3

Illustrasjon: Seacon
 
Top