Acta Marine Offshore Service, Bygg nr. 313 ved Ulstein Verft, ULSTEIN SX 195 "Acta Centaurus"

Refvik

Administrator
Staff member
Yes, it looks like as it is a windmill support vessel with ULSTEIN SX 195 design, LOA 93,4m and BR 18,0m witch is same as "Acta Auriga"

Homeport is Rotterdam, also the same

Hull from Crist S.A and delivery April 2019, IMO 9850355

Good spot!
 

Refvik

Administrator
Staff member
Så kom bekreftelsen fra Ulstein Group dagen etter at det blei lagt ut på forumet her :)

ULSTEIN VERFT MED NY SKIPSBYGGINGSKONTRAKT FOR ACTA MARINE

Acta Marine, som for tida har eit fartøy under bygging ved Ulstein Verft, har skrive kontrakt på eitt til. Skipet er eit såkalla ‘DP2 walk-to-work (W2W) konstruksjonsstøttefartøy’ for offshoreindustrien, og av designet SX195 frå Ulstein.

- Det første skipet vårt ved Ulstein Verft, Acta Auriga, skal snart på prøvetur, og vi er svært nøgde med framdrifta av prosjektet. Det at vi no kjem tilbake til Ulstein Verft med ein ordre på eit søsterskip er eit sterkt signal om at vi verdset verftet si evne til å levere kvalitet og til avtalt tid, noko som er svært viktig for oss som skipseigarar og for kundane våre. Vi er overtydde om at Acta sine SX195-fartøy vil føre til høgare effektivitet i logistikkoperasjonar offshore, og på den måten reduserer den totale kostnaden med å byggje vindfarmar og også bidreg til ei høgare oppetid i etablerte offshorevindfarmar, seier Rob Boer, administrerande direktør i Acta Marine.

- Acta Marine er godt posisjonerte innan havvind og offshore olje og gass. Første gong dei var i kontakt med oss, utfordra dei oss i å designe eit svært fleksibelt og kompakt fartøy med høg kapasitet som kunne vere lenge ute i feltet. Dette fartøyet er snart ferdigstilt. Vi gler oss til å samarbeide med Acta Marine igjen for å få fram endå eit nytt og moderne konstruksjonsstøttefartøy (CSV) med walk-to-work-funksjonar, kommenterer konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group.

Optimalisert logistikk om bord
SX195-designet, eit skip som måler 93,4 meter i lengde og 18 meter i breidda, er optimalisert for offshorevind. Det har ei stor og sentralt plassert W2W-rørslekompensert gangveg og tårnheis levert av SMST for overføring av personell og last til vindturbinane. SMST leverer også ei 3D-kompensert kran som kan løfte opp til 6 tonn. Det drivstoffeffektive skipet har godt planlagt logistikk om bord, med stor lagerkapasitet, der halvparten er under tak i eit kontrollert miljø, og med trinnlaus overgang til offshore-installasjonane. Det vil bli utstyrt med helikopterdekk. Hovudutstyret er plassert i aktre enden av skipet og arbeidsoperasjonane skjer herifrå. Det vil då vere naturleg å halde skipet med aktre enden, X-STERN®, mot veret. Det vil då ikkje oppstå slag, støy eller vibrasjonar, noko som gir god søvn og effektiv kvile mellom skifta.

Innreiing
Skipet har stor innreiing for 120 personar. Fasilitetane om bord er moderne og av høg kvalitet, og bidreg til å gjere skipet til ein ‘heim borte frå heimen’.

Også etterspurt til drifts- og vedlikehaldsoppdrag
- Acta Marine aukar aktiviteten sin innan havvind. Dette skipsdesignet er fleksibelt og attraktivt for arbeid innan område som O&M (drift og vedlikehald) eller som konstruksjonsstøtte, og særleg ved forhold der veret og sjøen er utfordrande, fortel Rob Boer.

Sikker overgang for servicefolk – høg arbeidsevne
Skipet kan vere i arbeid heile året i signifikante bølgjehøgder opp til 3 meter. Gangvegen og krana gir sikker overførsel av personar, last og reservedelar til vindturbinane, skipet er fleksibelt i bruk på vindfarmen og komforten er høg, alt viktige faktorar for vindfarmeigarane. Fleksibiliteten bidreg til å auke produktiviteten ved drift av vindparkane.

- Vi er glade for tilbakemeldinga fra Acta Marine, og den tilliten dei gir oss ved å plassere ein ny skipsbyggingskontrakt hos Ulstein Verft. Som alltid kjem vi til å vektlegge kvalitet og leveringstid, og vi vil legge oss i selen for å levere eit toppmoderne skip til Acta Marine sin flåte, seier administrerande direktør Kristian Sætre i Ulstein Verft.

Fartøyet er planlagt for levering i andre kvartal 2019.

To-årsoppdrag for søsterskipet
Acta Marine fekk nyleg eit toårig oppdrag for det første skipet sitt, Acta Auriga, på havvindparken BARD Offshore 1 utanfor Tyskland. Les kvifor dei vart valt til dette oppdraget (engelsk artikkel).

Kilde: Ulstein Group

"Acta Auriga"Begge bilder: Benny Banen via Acta Marine/Ulstein Group
 

Refvik

Administrator
Staff member
Acta Marine reveals name of their third walk-to-work vessel

The construction of Acta Marine’s third walk-to-work vessel and second Ulstein SX195 design is progressing well and has reached complete hullbeam at Crist shipyard in Poland. Acta Marine is pleased and proud to announce that the vessel will sail under the name ACTA CENTAURUS.

The vessel is named after the constellation Centaurus which is one of the largest constellations in the sky. It represents the centaur, the half man, half horse creature in Greek mythology. The vessel will continue the success of her sister vessel ACTA AURIGA regarding workability, in-field agility, offshore logistics and comfort on board for 120 persons. Due to continuous improvements in Acta’s fleet regarding fuel consumption, the vessel will be equipped with a hybrid battery package. In addition, ACTA CENTAURUS will also be equipped with a helideck.

Upon delivery the ACTA CENTAURUS will join ACTA AURIGA and ACTA ORION, and as such form the third vessel in the Acta fleet dedicated for walk-to-work, offshore logistics and accommodation services for a variety of clients in the offshore renewable industry.

The completed hull is expected to be towed from of Crist, Poland to Ulsteinvik, Norway end November 2018. Thereafter Ulstein Verft will complete the outfitting of the vessel and the installation of the SMST provided mission equipment - motion compensated gangway and 3D crane. Delivery of Acta Marine’s ACTA CENTAURUS is slated for Q2 2019.

Acta Marine will be present at Wind Energy Hamburg in Hamburg from 25 till 28 September. Feel free to drop by our stand B7.470.01 where we will be happy to tell you all about our ACTA CENTAURUS and other vessels and services and explain why we are the trusted marine support provider.

"Acta Centaurus"

Illustrasjon: Ulstein
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ulstein Verft i gong med utrustinga av DP2-havvindskipet Acta Centaurus

Ulstein Verft er no i ferd med å utruste sitt andre walk-to-work konstruksjonsstøttefartøy til havvindindustrien for Acta Marine. Acta Centaurus, av designtypen ULSTEIN SX195, vil i løpet av dei komande månadene bli utrusta, kommisjonert og utførleg testa.

Design- og engineeringsarbeidet har pågått lenge, og no kan endeleg utrustinga av skipet ta til.

Ved levering ved starten av andre kvartal 2019, vil Acta Centaurus, saman med Acta Auriga og Acta Orien, utgjere det tredje fartøyet I Acta Marine sin flåte som vil vere dedikert til walk-to-work, offshorelogistikk og overnattingstenester for ulike kundar innan offshore-fornybar og offshore-energibransjen.

Acta Centaurus har:
- Sikker og trinnlaus person- og lastoverføring med rørslekompensert gangveg opp til 3 meter signifikant bølgjehøgde
- 3D-rørslekompensert knekkbomkran for 6 tonns lastehandtering i sjøforhold opp til 2,5 meter signifikant bølgjehøgde
- Optimal skrogform med ULSTEIN X-BOW® og ULSTEIN X-STERN® for å kunne arbeide under ugunstige vêrforhold
- Toppmoderne hotellfasilitetar for inn til 120 personar
- 1000 kvadratmeters dekksplass for lastlagring
- helikopterdekk

Acta Marine har ein allsidig flåte på over 40 fartøy. Det familiedrive selskapet starta verksemda i 1970.
Ulstein Group er eit familiedrive selskap etablert i 1917, og er spesialisert på skipdesign, skipsbygging, system og tenester for den maritime marknaden. Selskapet har hovudkontor i Ulsteinvik.

Kilde: Ulstein Group


Foto: Per Eide via Ulstein Group
 

Refvik

Administrator
Staff member
Walk-to-work-skipet Acta Centaurus i arbeid etter levering frå Ulstein Verft

Acta Marine sitt nybygg, walk-to-work-fartøyet Acta Centaurus, har blitt levert frå Ulstein Verft og er i ferd med å starte på sitt første havvindoppdrag. Høg kvalitet og leveringspresisjon var avgjerande for Acta Marine då dei plasserte sin andre kontrakt ved Ulstein Verft.

- Med dei erfaringane vi har gjort på vårt første walk-to-work-skip, Acta Auriga, kjenner vi oss trygge på at Acta Centaurus vil vere svært godt eigna til å arbeide innanfor offshoremarknaden, og då særleg inn mot fornybar energi. Vi er svært nøgde med korleis Ulstein følgjer opp prosjekta og leverer. No er vi klare til å få henne ut i arbeid, seier Rob Boer, som er administrerande direktør i Acta Marine.

Viktig å bli ferdig til avtalt tid

- Vi veit kor viktig det er å få eit fartøy fullført i tide. Dette har vi greidd gjennom godt samarbeid mellom Acta Marine og Ulstein på alle nivå, seier Kristian Sætre, administrerande direktør i Ulstein Verft. Han held fram: - Vi er visse på at Acta Centaurus vil vere ein god arbeidsplattform for eigaren og klientane deira.

Logistikk

Ved å vurdere flyten i ulike arbeidsoperasjonar har ein utvikla optimaliserte logistikkløysingar. Her er store lasteareal på 1000 kvadratmeter, under tak og ute, med skinnesystem for konteinarar og med god plass til totalt 24 konteinarar. All lastehandtering er på eitt dekk, med trinnlaus overføring til last- og personellheisa og vidare over til vindturbinane. Logistikkløysingane og SMST sin utstyrsleveranse, med den rørslekompenserte gangvegen og den integrerte heisa, sikrar ei trygg overføring av personar og last i signifikant bølgjehøgd opp til 3 meter. SMST leverer også ei 3D-rørslekompensert knekkbomkran som kan handtere seks tonn last i signifikant bølgjehøgd opp til 2,5 meter.

Hotell-fasilitetar

Acta Centaurus har innreiing for opp til 120 personar, og med rikeleg kontor- og arbeidsplassar tilgjengeleg for chartrerane. Messa og salongane femner mellom anna om eit bibliotek og eit spelerom. Skipet har også badstove og treningsrom. Dei svært lave støy- og vibrasjonsnivåa ligg godt innanfor krava til DNV-GL sin COMFORT V2-klasse.

Skipsdesign

Fartøyet er utstyrt med skrogløysingane X-BOW® og X-STERN®. X-BOW er viktig når fartøyet skal gå i transitt. I møtande sjø vil X-BOW gjere at skipet vil skjere gjennom bølgjene og slag og vibrasjonar vert reduserte, noko som er svært viktig for trivselen om bord. X-STERN har mange av dei same eigenskapane til X-BOW, og vil føre til høgare fleksibilitet ved vindfarmane ved at han forbetrar arbeidsevna i vinterhalvåret. Når skipet vert halde posisjonert (dynamisk posisjon/DP) med hekken mot vêret vil posisjonen kunne haldast med lavare belasting på thrusterane, noko som bidreg til å redusere drivstofforbruket.

Kilde: Ulstein

"Acta Centaurus"

Foto: via Ulstein
 

Refvik

Administrator
Staff member
Acta Marine named its third Walk to Work Construction Support Vessel in Den Helder

Wednesday May 22nd, Mrs. Marianne van Oord named the vessel Acta Centaurus. Centaurus being one of the stellar constellations in the Southern Hemisphere. The ceremony took place in Den Helder with many guests attending the festivities and the tours on board the brand new vessel.

Mrs. Van Oord wished Acta Centaurus and her crew and charterers crew safe sailings in supporting the growth of offshore renewable energy.

After taking delivery from Ulstein Verft, Norway end April 2019 Acta Centaurus had her maiden voyage to Den Helder. Currently the vessel is made ready for her first assignment in offshore wind.

Acta Centaurus’ first job has already been successfully completed by providing Dutch energy company ONE-Dyas Walk to Work support for a short maintenance campaign on the M7 Gas platform in the Dutch North Sea. “All systems have shown excellent performance. With great confidence, we move forward to her next assignment” says Rob Boer, Managing Director at Acta Marine.

Acta Centaurus will soon mobilize for the start of her charter with MHI Vestas Offshore Wind to support the installation and commissioning of 33 V164-8.4 MW MHI Vestas turbines at the Deutsche Bucht offshore wind farm in the German Exclusive Zone.

Acta Centaurus is a sister vessel of Acta Marine’s Acta Auriga which has been delivered in 2018 and has worked non-stop on the BARD1 Offshore Wind Farm. The successful concept has resulted in the addition of the second Ulstein built vessel. These vessels are jointly developed with Ulstein SX195 design features, an SMST motion compensated gangway, and a 6 ton 3D-crane as well as the special Ulstein X-BOW and X-STERN that optimize the overall seakeeping and workability of the vessel. The vessel has a 120 persons capacity and a helideck. In addition, Acta Centaurus will be outfitted with a hybrid battery package to further reduce fuel consumption and with that contribute to a lower CO2 footprint.

"Acta Centaurus"

Foto: via Acta Marine
 
Top