Atlantic Longline AS, Bygg nr. 1085 ved Tersan Shipyard, ST 157 "Atlantic"

Refvik

Administrator
Staff member
Ser at Atlantic Longline AS har bestilt en linebåt ved Tersan Shipyard som blir bygg nr. 1085 med levering oktober 2019

Lengda blir 62.8 meter, mens bredda blir 14.0 meter

Noken som veit kven som har designa denne samt har illustrasjoner/tegning?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Kombinert Autoline og Snurrevad?

Skipsteknisk har designa 16 båter bygd eller under bygging ved Tersan, er det dei som har designa denne også ska tru?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Designet på denne kombinerte Autolinebåt/Snurrevad båten blir Skipsteknisk og heter ST 157 :)
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Gammalt nytt" :)

Skipsteknisk designer nye «Atlantic».

Atlantic Longline AS har kontrahert nytt hypermoderne autolinefartøy. Her tas det grønne skiftet på alvor. Dette blir det første nybygget i norsk fiskerihistorie som er arrangert for autoline og snurrevad i kombinasjon. Dette er muliggjort gjennom myndighetenes bestemmelse om å åpne for friere redskapsvalg.

Atlantic Longline er et veletablert linebåtrederi som eies av Jonny Årvik, Kjell-Gunnar Hoddevik og Jan Ove Langeland. Rederiet er registrert i Ålesund. Dette er ett fremtidsrettet nybygg som reder Kjell-Gunnar Hoddevik opplever vil skape ett godt fundament for den neste generasjonen i rederiet.

Nye «Atlantic» blir 62.8 x 14m og er av Skipsteknisk design ST-157. Designet får en helt ledende teknologi med tanke på energihåndtering. Ny batteriteknologi tas i bruk for å redusere drivstofforbruket ytterligere og dermed blir fartøyet mer skånsomt med tanke på utslipp til miljøet. En rød tråd igjennom hele prosjektet er å bygge en ny «Atlantic» hvor energi -gjenvinning og -optimalisering er fokus.

I tillegg til en autolinekapasitet på 72.000 krok, så vil fartøyet bli fullrigget for snurrevad med stort fokus på fangstbehandling og kvalitet. Fabrikken får en innfrysningskapasitet på drøyt 60 tonn i døgnet, med mulighet for å fryse både H/G og fillet. Rederiet har 20 års erfaring med fillet produksjon av prima kvalitet og velger å videreføre denne kompetansen. I tillegg skal det fokuseres på å ta vare på restråstoff som tidligere har gått over bord. Videre blir fangstbehandlingen gjort enklere med blokkhotell og automatisk palletering. Totalt blir det en lastekapasitet på rundt 530 tonn, ferdig palletert.

Det meste av utstyret om bord blir levert av lokale leverandører. Dette inkluderer blant annet fabrikk, kraner, autoline anlegg, fremdrifts anlegg, batteriløsning, fryseri, navigasjonsutstyr og elektronikk.

Fartøyet skal bygges ved Tersan Shipyard og skal leveres i Oktober 2019.

Vi ser at dette verftet de siste årene har levert noen av de største og flotteste fiskefartøyene i verden og er derfor trygge på at vi får ett sluttresultat som vil innfri våre forventninger, sier skipper og daglig leder Kjell-Gunnar Hoddevik.

Kilde: Skipsteknisk

ST 157 "Atlantic"
doc_684_1.jpg

Illustrasjon: Skipsteknisk
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Atlantic" gjekk 9. Januar fra Tersan Shipyard for en to vekers sailas til Norge
Atlantic1.jpg
Atlantic2.jpg

Begge foto: via rederiet
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Atlanctic" - forøvrig dåp 1. Februar i Ålesund
Atlantic01.jpg


Atlantic02.jpg


Atlantic03.jpg

Alle foto: Ukjent via Yanmar
 
Top