Fiskerstrand Verft bygger om M/F "Lærdal" til helelektrisk fremdriftssystem med batteri som hovedkraftkilde

Refvik

Administrator
Staff member
NY OMBYGGINSKONTRAKT TIL FISKERSTRAND VERFT

Fiskerstrand Verft har fått i oppdrag med Fjord1 å oppgradere bilfergen MF Lærdal fra dagens dieselelektriske fremdriftssystem til helelektrisk fremdriftssystem med batteri som hovedkraftkilde.

Lærdal skal etter planen ankomme verftet medio august 2019 og skal i perioden frem mot jul installere batterier og ladesystem. Fergen skal oppgraderes i henhold til DNV-GL sin «battery power» notasjon, der batteriene defineres som fartøyets primære energikilde i et nytt batterielektrisk fremdriftssystem.

Eksisterende kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann/sikkerhetssystem blir oppgradert og tilpasset som en konsekvens av dette. Rederiet har også valgt å oppgradere dagens kontrollsystem.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management Systemet (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Isowest, Acel, Rolls-Royce Marine og Aeron blir også viktige bidragsytere i dette prosjektet

Fiskerstrand er meget godt fornøyd med at vi i løpet av 4 uker har signert kontrakter med Fjord1 på å bygge om både MF Årdal og MF Lærdal til miljøferger. Dette passer godt inn i verftets strategi om å være en attraktiv aktør for ombygginger av seilende fartøy til miljøvennlige skip.

MF Lærdal var levert av Fiskerstrand Verft i 1997, som bygg nr. 42, designet at Multi Maritime i Førde.

Kilde: LinkedIn
 

Refvik

Administrator
Staff member
MF "Årdal" kom til Fiskerstrand Verft før helga for si elektrifisering...
 

Jan

Member

Hatlestrand bygdelag har sendt klagebrev på at ferja MF «Lærdal» ligg og bråkar ved Gjermundshamn om natta. I eit brev som Frode Eikeland på vegner av Hatlestrand bygdelag har sendt til kommuneoverlege Glenn André Opland, går det fram at bygdelaget er blitt kontakta av fleire naboar til ferjekaien på Gjermundshamn vedrørande støy frå Fjord1-ferja som ligg ved ferjekaien om natta. Bygdelaget skriv også at dei har vore i dialog med bygdelaget på Varaldsøy og med tilsette på ferja, som også reagerer på støynivået.– Støyproblemet på Hatlestrand gjeld spesielt ferja MF «Lærdal» som nyleg er ombygd til elektrisk drift. Sidan lademoglegheitene på land enno ikkje er i drift, er ferja nøydd å lade batteria med eit dieselaggregat (om bord), står det å lesa i brevet som Eikeland har skrive på vegner av bygdelaget. Eikeland forklarer i brevet at det etter deira vurdering er støy frå dieselaggregatet som er årsaka til støyproblemet, og ikkje det elektriske framdriftsmaskineriet på ferja. Den lågfrekvente støyen frå ferja kan høyrast på lang avstand, hevdar Eikeland. Bygdelaget ber vidare om at kommuneoverlegen no tek tak i saka:– Hatlestrand bygdelag ber med dette om at kommuneoverlegen gjer eit vedtak som pålegg Fjord1 å gjera støydempande tiltak på ferja. Vedtaket bør også innehalda ein frist, meiner Frode Eikeland og Hatlestrand bygdelag på vegner av naboar til ferjekaien på Gjermundshamn.
https://www.kvinnheringen.no/nyhend...einer-ein-ma-gi-situasjonen-tid/s/5-27-187873
 
Top