Fiskerstrand Verft - Hydrogenferje prosjekt

Refvik

Administrator
Staff member
Fire aktuelle leverandører under lupen til det som kan bli verdens første hydrogenferge

FISKERSTRAND: I Sula kommune på Sunnmøre sitter Rolf Fiskerstrand og drar seg litt i sin karakteristiske bart. Han kunne ha trukket inn årene og pensjonert seg.

Men han har både lovet og truet med at det ikke vil skje før Fiskerstrand har levert det som kanskje vil bli verdens første hydrogendrevne bilferge.

Fiskerstrand «kjemper» mot Statens vegvesen, som også har planer om å sette en hydrogenferge i drift i 2021.

Symbolet for Statens vegvesens hydrogen-elektriske fergeprosjekt. Målet er å ha en fullt operativ ferge som bruker minst 50 prosent hydrogen til framdrift.

Illustrasjon: Jon Opseth/Staten vegvesen

Prosjektleder Kåre Nerem har et dilemma. Han ønsker ikke at sjefen skal slutte. Samtidig vil han få ferdig hydrogenferga så fort som mulig.

Litt hjelp til å innfri det første punktet har han fått.

– Prosjektet går framover, men vi har varslet at det kan bli litt forskyvninger i tidsplanene. Det har vært så hektisk på verftet med fire nybygg og flere reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag samtidig, sier Nerem.

Han er konstruksjonssjef på verftet, og hadde også ansvar for leveranse av en brønnbåt. Skroget til tre skip ble forsinket fra Tyrkia, og dermed ble det litt for mange baller i lufta på en gang.

Pilot-E
Fiskerstrand har fått støtte gjennom statens Pilot-E-ordning. Målet er å hjelpe bedriftene med å få sin teknologi raskere ut på markedet.

Fem prosjekter for nullutslippsskip fikk midler fra ordningen da den ble lansert i fjor. Rammen var på 70 millioner kroner. En ny runde med 100 millioner kroner i potten ble lyst ut tidligere i år, men da rettet mot landbasert transport.

– Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet – og for næringslivet, sa næringsminister Monica Mæland ved utlysing av en ny runde.

Partnere i HYBRIDskip:
  • Fiskerstrand Holding AS – prosjekteier, overordnet prosjektansvar
  • Fiskerstrand Verft AS – teknisk detaljering og ombygging
  • Multi Maritime AS – design‐ og konstruksjonsarbeid
  • Stiftelsen SINTEF – hybridmodell, marin bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi
  • NEL ASA – fylling/bunkring, samt teknologisk og økonomisk analyse inkl. hydrogensikkerhet
  • Hexagon Raufoss ASA – hydrogenlagring og transport
  • DNV GL – sikkerhet, risiko og sertifiserings- og godkjenningsprosesser (klassifisering)
  • Sjøfartsdirektoratet – dialogpartner i maritim godkjenningsprosess
  • DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) – dialogpartner i godkjenningsprosess ang. landanlegg
  • Møre og Romsdal fylkeskommune – stille passende samband til rådighet for pilotering
Les mere på sidene til Teknisk Ukeblad

Konseptskisse for en hydrogendrevet ferge. I Pilot-E-prosjektet vil Fiskerstrand bygge om en eksisterende ferge for å spare penger.
Fiskerstrand_Hydrogen-ferge__MM_design.jpg

Illustrasjon: Multi Maritime
 

Refvik

Administrator
Staff member
Var på en presentasjon på dette HYBRIDskip prosjektet i går kveld - spennede ting på gang som i første omgang blir ei ombygd ferge i Møre og Romsdal, og da helst ei som er diesel elektrisk. I paralell jobbes det med nybygg også...
 

Refvik

Administrator
Staff member
ABB, SINTEF og Fiskerstrand tester brenselceller for verdens første ombygging til en hydrogen hybrid ferge

Testene skal gi svar på hva som skal til for å bygge om en eksisterende ferge til drift med batterier og hydrogenbaserte brenselceller.

ABB, SINTEF og Fiskerstrand tester brenselceller for verdens første ombygging til en hydrogen hybrid ferge (Ill. Fiskerstrand Holding)

ABB, SINTEF og Fiskerstrand tester brenselceller for verdens første ombygging til en hydrogen hybrid ferge (Ill. Fiskerstrand Holding)

ABB og SINTEF Oceans laboratorium i Trondheim skal utforske hvordan brenselceller og batterier best kan kombineres for å fungere optimalt på fergeruter. I tillegg testes hvordan disse energikildene best integreres med andre systemer i maskinrommet for Fiskerstrand. Resultatene vil også bidra med innsikt til fremtidig utforming av regelverk for bruk av hydrogen om bord.

Testene vil simulere forholdene fergen forventes å møte på en 10 kilometer lang rute for å sikre at fremdriftssystemet, inkludert brenselcellene, er robust nok for repetitiv bruk med høy belastning.

- Reell innsikt
- Vi forventer å få reell innsikt i hva vi trenger for å levere en ferge med hydrogenbasert brenselcelledrift til vårt HYBRIDskip-prosjekt, sier Kåre Nerem, prosjektleder hos Fiskerstrand. – ABBs kunnskap om systemintegrasjon kombinert med SINTEF Oceans lange erfaring med maritime fremdriftssystemer og SINTEF Industris ekspertise innen brenselcelleteknologi, blir nøkkelen til løsningen her. Dette er nybrottsarbeid og sammen vil vi sikre at løsningen er optimal for den aktuelle ruten og fergen.

HYBRIDskip-prosjektet startet i 2017 og drives av Fiskerstrand. Det støttes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gjennom akseleratorprogrammet Pilot-E. Prosjektet skal levere en nullutslippsferge med hydrogen brenselcelle og er planlagt satt i drift på en norsk rute innen slutten av 2020.

- Prosjektet er et viktig steg mot praktisk bruk av hydrogenbaserte brenselceller for maritim fremdrift, forteller Jostein Bogen, produktsjef for energilagring og brenselceller hos ABB. - Brenselceller kombinert med batterier er en sentral del av ABBs bærekraftsvisjon: elektriske, digitale og oppkoblede skip. Den viktigste verdien av testene blir å definere en optimal konfigurasjon av kraftsystemet, slik at både effektivitet og levetid på brenselcellene og batteriene maksimeres.

Kutter klimagasser
ABB og SINTEF Ocean investerte sammen i et maritimt hybridlaboratorium i 2014, og igjen i fjor i en utvidelse med brenselceller for fremtidig utviklingsarbeid. - Sammen med SINTEF Industris hydrogen- og brenselcellelaboratorium vil oppgraderingen av hybridlaboratoriet bidra til ytterligere utvikling, validering og optimalisering av styringen for avanserte, maritime energisystemer, forteller Anders Valland, forskningssjef for maritime energisystemer hos SINTEF Ocean.

- Fasilitetene har blitt en viktig katalysator for evolusjonen av hydrogenbasert kraftgenerering, kommenterer Borgen. - Muligheten for å utføre reelle tester med ulike hybride konfigurasjoner av kraftsystemet akselererer utviklingsprosessen og sikrer at vi lander på optimale løsninger som tilfredsstiller designkriterier og driftsprofil.

Hydrogenbaserte brenselceller er et lovende alternativ for å redusere klimagassutslipp radikalt. Kombinert med den mer etablerte batteriteknologien, kan brenselceller forenkle nullutslippsdrift og samtidig øke skipets aksjonsradius.

ABB og SINTEFs felles utviklingsprogram vil også søke gode løsninger for hydrogeninfrastruktur. I tillegg forventes resultatene fra testene å akselerere Sjøfartsdirektoratets arbeid med regulering, tilrettelegging for og godkjenning av hydrogen som drivstoff.

Kilde: ABB
 

Refvik

Administrator
Staff member
Utdrag fra - Ein velsignelse med ny dokk på Nett.no

"I juni sende Møre og Romsdal fylkeskommune ut ei pressemelding om at fylket likevel ikke blir med på å finansiere ei hydrogendriven ferje på Hjørundfjorden, ei ferje det var meininga at Fiskerstrand Verft skulle bygge.

Hydrogenferja var ein del av eit offentleg delfinansiert prosjekt for å utvikle utsleppsfri framdriftsteknologi - Pilot E.

Fiskerstrand seier verftet har fått tommelen opp for å flytte satsinga på hydrogendrift over på nye prosjekt. Tre prosjekt er aktuelle, ein fraktebåt, ei anna ferje og eit prosjekt i havbruksnæringa. Det er havbruks-alternativet som ligg først i løypa og Fiskerstrand håpar på ei avklaring i løpet av hausten"
 
Top