Havyard Hydrogen AS

Refvik

Administrator
Staff member
Etablerer nytt selskap for hydrogendrift av skip

Havyard-konsernet har i flere år drevet forsknings- og utviklingsarbeid for hydrogendrift av større fartøy, blant annet gjennom et Pilot E-prosjekt, for å utvikle et storskala maritimt hydrogenprosjekt. I 2021 vil det første systemet være klart til prinsipiell godkjenning. Kunnskapen og kompetansen blir nå samlet i det nyetablerte Havyard Hydrogen AS
 

Attachments

  • Pressemelding - Havyard etablerer selskap for hydrogendrift av skip.pdf
    64.9 KB · Views: 9
Top