Kjøp og Salg av Fiskefartøy

#68
Fra Nett.no
Sigurd Teige utvidar flåten


Herøy-reiar Sigurd Teige har kjøpt ringnotsnurparen Haugagut frå Austevoll.
Kjøpet skjer gjennom reiarlaget Teigebris AS og Investeringsselskapet Sansibar AS.
Seljar er selskapet Drønen Havfiske, der familiane Kvannøy og Østervold i Torvangvågen er hovudeigarar.
Teige overtar både fartøy og kvoter.
Leikvin
I ei pressemelding blir det opplyst at Haugagut vil bli overtatt 18. desember. Fartøyet blir då omdøypt til Leikvin, som er eit namn som tidlegare har vore brukt i Teige-reiarlaget.
Teigebris AS eier fra før fartøyet Sjøbris som også innehar ringnot- og kolmulekonsesjon.
Inntil vidare er det planen å drifte fartøya slik som dei er i dag.
Kilde:
https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Sigurd-Teige-utvidar-flaaten
 
Top