Kystruta ut på anbud

Refvik

Administrator
Staff member
#1
Regjeringen vil dele kystruten opp i tre: – Mellom fem og ti rederier er interessert

Fra 2021 kan Hurtigrutens 11 ruter mellom Bergen og Kirkenes bli delt mellom tre rederier. – Målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruta er reell, sier samferdselsministeren.

Fristen for å levere tilbud er satt til 3. januar 2018, og departementet legger opp til å inngå kontrakt så tidlig som mulig neste år.

– Mellom fem og ti rederier har meldt sin interesse for konkurransen. Vi ser for oss at vi allerede på nyåret kan være i posisjon til å forhandle med en eller flere aktører om den nye kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Vi håper å ha inngått en kontrakt før påske, sier ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Fredrik Arnesen.

I dag er det selskapet Hurtigruten ASA som med sine 11 skip står for skipsruten langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes – med gods, post og passasjerer.

Men ESA har beskyldt den norske stat for å gi ulovlig statsstøtte til Hurtigruten, og det er bakgrunnen for at regjeringen endrer anbudet til tre kontrakter i stedet for en.

Vil sikre ESAs støtte
– Vi ønsker å fjerne all tvil om at konkurransen på denne ruta er reell. ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse. Det er lite sannsynlig at vi blir beskyldt for å utbetale ulovlig statsstøtte med dette konseptet, sier Solvik Olsen.

Dersom Hurtigruten får konkurranse skal alle rederiene fortsatt seile innom alle de 34 havnene Hurtigruten seiler innom i dag, med samme frekvens som tidligere.

– Det er fullt mulig at ett enkelt selskap ender med alle tre kontraktene, understreker Solvik-Olsen.

Tilbydere kan levere anbud på tre ulike pakker:
 • Pakke 1: 3 ruter.
 • Pakke 2: 4 ruter.
 • Pakke 3: 4 ruter.
Det betyr i praksis at det fra 2021 kan være tre forskjellige rederier som seiler den tradisjonsrike ruten mellom Bergen og Kirkenes.

– Ved å dele opp kystruten i tre pakker, kan hver tilbyder ha færre skip. Å skaffe 11 skip på tre år vil være utfordrende. Færre skip er det mulig å få spesifisert og bygd, sier ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen.

Øker kontraktsperioden
Ifølge Arnesen har samtlige aktører vært opptatt av kontraktsperiodens lengde.

– Det alle interessentene har spurt om er lengden på kontraktsperioden. I dag er den åtte år. Vi øker perioden tilo ti år med muligheter for opsjon på ett år ekstra, sa Arnesen på pressekonferansen i dag.

Anbudet åpner altså for at et rederi med tre båter kan vinne en del av anbudet. Men det er også slik at en og samme tilbyder kan vinne samtlige «pakker».

Hvert år reiser om lag 300.000 passasjerer med hurtigruten. I dag har Hurtigruten ASA en avtale på strekningen Bergen-Kirkenes som løper ut 31. desember 2019 med mulighet for ett års forlengelse.

Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix
– Oppdragsgiver vil tildele kontrakt til én, to eller tre leverandører på grunnlag av laveste tilbudt pris. Hver pakke vil bli evaluert på selvstendig grunnlag.

Men hva skjer dersom det bare kommer inn et tilbud?

– Dersom vi bare skulle ha med en aktør, bør staten Norge notifisere kontrakten vi har tenkt å inngå med ESA. Det vil innebære at ESA må ha dialog med norske myndigheter før vi kan inngå kontrakt, sier Arnesen.

Frist i 2018
I dag har Hurtigruten ASA en avtale på strekningen Bergen-Kirkenes som løper ut 31. desember 2019 med mulighet for ett års forlengelse.

Den nye kontrakten starter senest 1. januar 2021 og varer til 31. desember 2030, også denne med mulighet for ett års forlengelse.

Les mere på sidene til NRK Nordland
 

Refvik

Administrator
Staff member
#2
Vil stoppe anbudet for kystruten: – Miljøkravene er lavmål

Opposisjonspartiene er skuffet over miljøkravene Samferdselsdepartementet har satt i det nye anbudet for kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Nå vil både SV og MDG stanse anbudet og starte prosessen på nytt.

I dag er det Hurtigruten ASA som daglig seiler mellom Bergen og Kirkenes. Men dagens avtale mellom staten og rederiet går ut i 2021, og departementet har lyst ut en ny anbudsrunde.

Dagens avtale inneholder ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav om reduserte CO₂-utslipp på om lag 25 prosent. Det kommer også krav om utslippsfrie landstrømanlegg.

Men det er altfor dårlig, mener flere av opposisjonspartiene på Stortinget.

Fakta om ny Kystruteavtale
 • Konkurransen gjelder drift av kystruten Bergen-Kirkenes tur-retur for en periode på 10 år, med en gjensidig opsjon om forlengelse på ett år.
 • Oppstart av driften skal skje senest 1.1.2021.
 • Den samlede driften av kystruten innebærer daglige, helårlige og gjennomgående seilinger mellom 34 angitte havner på strekningen.
 • Det skal tilbys transport for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt mellom anløpsstedene på henholdsvis nord- og sørgående rute.
 • Mellom anløpsstedene på strekningen Tromsø-Kirkenes-Tromsø skal det i tillegg tilbys transport av gods.
 • Med gjeldende ruteplan tar det 11 dager å seile Bergen-Kirkenes tur-retur. Den samlede tjenesten omfatter daglige avganger. Anskaffelsen er delt i tre delleveranser.
– Mener anbudet bør stanses
– Vi mener anbudet bør stanses. Dette er ferger som skal gå i rute i lang tid fremover. Vi må sikre at vi får de mest miljøvennlige rutene vi kan få, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant i De Grønne.

Det samme mener Sosialistisk venstreparti.

Arne Nævra i partiet sier til NRK at de synes miljøkravene i det nye kystruteanbudet på langt nær er gode nok. Nævra sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Buskerud, og mener Norge burde stå i første rekke når det kommer til å sette miljøkrav.

– 25 prosent reduksjon av miljøutslippene er for dårlig. Vi vil legge frem et forslag til Stortinget om at regjeringen skal trekke anbudet, og sette strengere miljøkrav enn det de har gjort, sier han.

Les mere på sidene til NRK Nordland
 

Refvik

Administrator
Staff member
#3
Pressemelding fra Hurtigruten idag:

Hurtigruten byr på hele Kystruten: Vil fortsatt drive Bergen - Kirkenes

I 125 år har Hurtigruten drevet Kystruten langs norskekysten. Det vil selskapet fortsette med også i neste anbudsperiode. – Vi har bestemt oss for å by på hele anbudet med 11 skip, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Nyheten ble offentliggjort under en pressekonferanse ved Hurtigrutens hovedkontor i Tromsø torsdag formiddag.

- I 125 år har vi vært livsnerven langs norskekysten, og fraktet lokalreisende, gods og turister. Dette er en del av Hurtigrutens DNA. Ingen kan norskekysten som oss. Vi gleder oss til konkurransen, og er med for å vinne, sier Skjeldam.

Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen - Kirkenes, som består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet i høst. Det skal gjelde fra 2020/2021 og minst ti år frem i tid.

Byr på alle pakker og 11 skip
- Det var ingen selvfølge at vi skulle søke. Det nye anbudet med nye krav kommer på toppen av det som allerede trolig er verdens mest komplekse skipsoperasjon. Hvert eneste år gjør vi 24.500 anløp i alle slags havner i allslags vær langs en av verdens mest værharde kystlinjer, sier Skjeldam.

- Når vi nå skal legge inn anbud, gjør vi det ordentlig: Vi kommer til å by på alle tre pakkene med 11 skip, som i dag. Vi er klare for å ta Kystruten inn i fremtida, sier han.

- Skal seile på kysten - uansett

Samtidig varsler Hurtigruten en større satsing på norskekysten – uansett utfall av anbudsprosessen. Selskapet står i dag for hele 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

- Vinner vi ikke, vil vi seile ekspedisjonscruise med utgangspunktet i dagens rute, men med utvalgte anløp. Dessverre vil vi heller ikke få lov til å ta med lokalpassasjerer. Norskekysten vil alltid være en svært sentral del av Hurtigruten-produktet. Det vil den også være i framtida – med eller uten et anbud, sier Skjeldam.

Hardere konkurranse
Han er tydelig på at konkurransen om gjestene langs kysten blir stadig hardere. Hurtigruten bruker i dag nesten en milliard kroner i året på å selge norskekysten i utlandet.

- Konkurransen fra utenlandske aktører langs kysten hardner til. Det er et krevende marked. Hurtigrutens tunge merkenavn, både nasjonalt og internasjonalt, våre ansatte, våre investeringer i produkt, skip og destinasjoner, våre markedsføringsmuskler og ikke minst vårt internasjonale kommersielle nettverk, er det som gjør oss rigget for den enda tøffere konkurransen de neste årene, sier Skjeldam.

- Skal kjempe
Fristen til å levere inn anbud på Kystruten Bergen – Kirkenes går ut 3. januar.

- Vi kunne ventet til anbudsfristen gikk ut før vi sa noe. Men som et ansvarlig selskap, med flere tusen ansatte og mange lokale samarbeidspartnere, ønsker vi å være åpne og transparente om sentrale beslutninger, sier Skjeldam.

- Vi går inn i konkurransen med generasjoners erfaring, verdens mest kompetente ansatte, stordriftsfordeler og vårt internasjonale nettverk. Vi vet hvor mye vi betyr langs kysten – og vi skal kjempe for å bevare det, sier han.

Fakta: Kystruten Bergen – Kirkenes
 • Passasjer- og godsrute med daglige anløp av 34 havner mellom Bergen og Kirkenes.
 • Samferdselsdepartementet kjøper sjøtransporttjenester på strekningen «for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reise lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes».
 • Ruten drives i dag av Hurtigruten AS, som har drevet ruten siden starten i 1893. Selskapet opererer 11 spesialbygde skip i trafikken.
 • Avtalen mellom Hurtigruten og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.
 • Konkurransen er delt i tre pakker. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, der alle havner på ruten skal betjenes daglig.
 • Den nye avtalen inneholder også klima- og miljøkrav.
 • Leverandørene har tilbudsfrist 3. januar 2018. Departementet tar sikte på at kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018.
Kilde: Samferdselsdepartementet

Les mer: Samferdselsdepartementets samleside om Kystruten Bergen - Kirkenes

Om Hurtigruten AS

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser.

Selskapet driver den legendariske Kystruten Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger.

Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

I 2018 lanserer Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen året etter.
 

Refvik

Administrator
Staff member
#4
KYSTRUTA

Vil ha inn miljøkrav på kystruta: - Vi bryter egne krav


Arbeiderpartiet gir ikke opp.

Arbeiderpartiet legger torsdag fram et forslag om å stille strengere miljøkrav i anbudet på kystruten Bergen-Kirkenes i årene 2021 til 2030.

Ap ber regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen-Kirkenes 2021-2030, og at miljøvektingen i anbudet settes til 30 prosent om det er mulig innenfor regelverket.

Også SV legger fram forslag i Stortinget om miljøvekting av tilbudene.

Landstrøm
Samtidig vil Ap ha Stortinget med på å be regjeringen senest i løpet av vårsesjonen 2018 legge fram en handlingsplan for etablering av landstrøm i de største havnene. Ap krever også en egen plan for etablering av landstrøm i de havnene hvor kystruten anløper.

Ap viser til at Stortinget tidligere har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud, der det er relevant, men at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke har fulgt opp i anbudet han har sendt ut for kystruta fra 2021–2030.

APs forslag
 • Stortinget ber regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen – Kirkenes 2021-2030 og at miljøvektingen i anbudet settes til 30 % om det er mulig innenfor regelverket.
 • Stortinget ber regjeringen snarest mulig og senest i løpet av vårsesjonen 2018 legge frem en handlingsplan for etablering av landstrøm i de største havnene samt en egen plan for etablering av landstrøm i de havnene hvor kystruten anløper.
Dagens avtale inneholder ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav om reduserte CO₂-utslipp på om lag 25 prosent. Det kommer også krav om utslippsfrie landstrømanlegg, ifølge NRK.

Les mere på sidene til Teknisk Ukeblad
 

Refvik

Administrator
Staff member
#5
Kystruten Bergen-Krikenes

Kystruteanbudet: Utsatt frist med over en uke

Rederiene får tid til å tilpasse anbudet for å møte en miljøbonus.

Samferdselsdepartementet har gitt rederiet som skal legge inn bud på Kystruten Bergen-Krikenes forlenget frist til 12. januar.

Årsaken er pålegget fra Stortinget rett før jul om at det skal legges inn en miljøbonus i anbudet.

Pressevakten i Samferdselsdepartementet opplyser at fristen ble utvidet for at rederiene skulle få tid til å områ seg.

Den nye fristen er fredag 12. januar klokka 12. Opprinnelig frist var onsdag 3. januar klokka 12.00.

Følger opp stortingsvedtak
I en uttalelse skriver departementet at bakgrunnen for utsettelsen er behandlingen av innstilling 95 S 20. desember. Der ba Stortinget om at regjeringen må forhandle fram en avtale om miljøbonus når nye kontrakter skal inngås.

- Vedtaket ble kjent først 20. desember, derfor har departementet forlenget tilbudsfristen noe for å gi tilbyderne tid til å forholde seg til vedtaket, sier pressevakt Henrik Jonassen i departementet til TU.

Han opplyser at alle departementet har markedsdialog med, og alle som har meldt sin interesse for konkurransen i den elektroniske anbudsportalen Doffin fikk beskjed om forlengelsen fredag 22. desember.

Ifølge Mathisen gjør mulig børsintroduksjon til at selskapet må være enda mer forsiktige med hva det sier offentlig.

Skuffet
Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, vil heller ikke gi noen kommentar til utsettelsen, men gjentar det han har sagt tidligere:

- Vi er skuffet over at det ikke settes strengere krav til skipene som skal seile på verdens vakreste rute. Fjord1 har snart 16 el-ferger i drift og Norge leder an på miljøvennlige skip. Da er 25 prosent CO2-kutt lite, sier han til TU.

Les meir på sidene til Teknisk Ukeblad
 
#6
Det spiller vel egentlig ingen rolle hvor mange el-ferger Fjord1 har i drift, ei heller hvordan Norge leder an i miljøvennlige skip.

Det hele dreier seg vel mer om at den venstre-liberalistiske delen av politikken vår har lyst til å ta livet av den bortimot 150-år gamle hurtigrutetradisjonen vår.

- En tradisjon som er inngrodd i folkesjela til alle kystens beboere fra Bergen til Kirkenes, en tradisjon jeg håper alle er villige til å stå opp for, og dermed motsette seg
venstresidens forsøk på direkte avvikling av en viktig del av Norges historie!
 

Refvik

Administrator
Staff member
#7
Hurtigruten byr på Kystruten: Vil fortsatt drive Bergen - Kirkenes

SATSER PÅ NORSKEKYSTEN: Hurtigruten bekrefter at de har lagt inn bud på Kystruten Bergen - Kirkenes. Samtidig varsler selskapet en storsatsing på norskekysten - med eller uten avtale med staten. Foto: JENS HAUGEN/Hurtigruten
Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen – Kirkenes siden starten i 1893. Nå har selskapet levert inn bud også for neste anbudsperiode.


Fredag formiddag gikk fristen for å legge inn tilbud på pakkene i neste anbudsperiode ut.

- Vi kan bekrefte at Hurtigruten har levert vårt bud på Kystruten, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.

Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen – Kirkenes, som i dag består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet i høst. Det skal gjelde fra 2020/2021 og minst ti år frem i tid.

- Nå går vi inn i en ny fase, som kan inkludere forhandlinger. Derfor ber vi om forståelse for at vi inntil videre ikke kan gå inn på detaljer om hva vi har bydd på og innholdet i det vi har levert, sier Bjørnflaten.

I desember kom nyheten om at Hurtigruten setter inn de nye hybridskipene MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen på ekspedisjonsseilinger langs norskekysten fra sommeren 2019. De to skipene, som er verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, skal seile i tillegg til de 11 skipene i kystruten.

- Hurtigruten kommer til å seile mer på norskekysten, uansett om vi vinner eller ikke vinner hele eller deler av anbudet. Vinner vi ikke, vil vi seile rene kommersielle seilinger, og planlegger daglige avganger. Norskekysten vil alltid være en svært sentral del av Hurtigruten-produktet. Det vil den også være i framtiden – med eller uten en avtale med staten, sier Bjørnflaten.

Fakta: Kystruten Bergen – Kirkenes
Passasjer- og godsrute med daglige anløp av 34 havner mellom Bergen og Kirkenes.

Samferdselsdepartementet kjøper sjøtransporttjenester på strekningen «for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reise lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes».

Ruten drives i dag av Hurtigruten AS, som har drevet ruten siden starten i 1893. Selskapet opererer 11 spesialbygde skip i trafikken.

Avtalen mellom Hurtigruten og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

Konkurransen er delt i tre pakker. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, der alle havner på ruten skal betjenes daglig.

Den nye avtalen inneholder også klima- og miljøkrav.

Leverandørene har tilbudsfrist 3. januar 2018. Departementet tar sikte på at kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Les mer: Samferdselsdepartementets samleside om Kystruten Bergen - Kirkenes

Om Hurtigruten AS

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser.

Selskapet driver den legendariske Kystruten Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger.

Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.

I 2018 lanserer Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen året etter.

Kilde: Hurtigruten