Ny rute på Lysefjorden og Høgsfjorden fra 2023

Peter

Active Member
Samferdselsutvalget i Rogaland Fylke vedtok 02.02.2022 å slå sammen Turistferja og Kombibåten på Lysefjorden til et nytt, helårs, ferjesamband fra 2023
man tar sikte på et anbud med en nettokontrakt, hvor fylke stiller minimumskrav, men hvor operatør får frie tøyler til øke tilbudet utover det.
Fylkestinget skal være takst-myndighet

Minimumskrav fartøy: Lav- eller nullutslipp, 25PBE, 200passasjerer.
Minimumskrav rute: midten av mai - midten av oktober: 3 daglige rundturer, resten av året: 2 daglige rundturer mandag-fredag+søndag og 1 rundtur lørdag.
Følgende stopp skal ligge inne på de obligatoriske turene: Lysebotn, Håheller*, Flørli*, Kalleli*, Songesand*, Bakken*, Bratteli*, Refså*, Forsand og Lauvvik. *Signal-anløp

Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Aftenblad abo.
 
Lyst ut på anbud fra 1. januar 2024 - 31. desember 2033 + opsjon på (1+1) år. doffin/mercell

Nettokontrakt der operatør bærer ansvaret for markedsføring osv.

Tildelingskriterier: pris 70% - miljø 30%

Minimumskrav fartøy: 25 PBE / 1VTE / 200 PAX
Utslipp skal ikke overstige Tier III
Rutefart på minimum 18 knop.
Betjent kiosk fra medio mai til medio september, selvbetjent løsning godtas resten av året.

Reservefartøy:
Passasjerbåt innen 6 timer
Reservefartøy innen 24 timer
Minimumskrav reservefartøy: 20 PBE / 1VTE / 150 PAX

Midlertidig fartøy tillates inntil 20 måneder med samme minimumskrav som reservefartøy.

Tilbudsfrist 12.01.2023
 
Last edited:
Det har en stund vært uklart hvordan ruten skal løses i 2023, men avisa Strandbuen skriver nå at som midlertidig løsning skal "Lysefjord" gå ut februar 2023 og at et mindre nybygg (7PBE, 70pass) skal overta fra mars av.
Hva som skjer i turistsesongen 2023 er enda ikke kjent.

Det omtalte nybygget må vel være den første av nybyggene til Norled for Florabassenget?
 
Legger også denne her:
Lauvvik-Oanes
frist for å søke løyve: 20, mars 2023
Tildelingskriterier: Åpningstid 70% og frekvens 30%
Sandnes Kommune har vedtatt et årlig tilskudd til sambandet på 4 mnok
doffin
 
Legger også denne her:
Lauvvik-Oanes
frist for å søke løyve: 20, mars 2023
Tildelingskriterier: Åpningstid 70% og frekvens 30%
Sandnes Kommune har vedtatt et årlig tilskudd til sambandet på 4 mnok
doffin
Fartøysdrift AS var eneste tilbyder med MF Svelviksund.
 
Oppstarten på Oanes-Lauvvik ble utsatt til i dag pga. mangelende godkjenninger fra Sjøfart. Ble dog ikke mange turene før ferjen ble innstilt på grunn av en hydraulikklekkasje...
 
Offisiell oppstart på Oanes-Lauvik i dag. Gikk bra fra 06 og et par timer, så oppsto problemer grunnet en hydraul.-lekk. Det var meget trist og ubeleielig, for da var der sikkert nok kjøretøy til 2 fulle ferger... Men reperasjonen tok litt tid, og ferga kom ikke i gang igjen før 12-tiden, og da hadde alle disse kjøretøy snudd og kjørt ned i et mørkt hull langt under fjorden... Positivt at man satser på dette, men folk må begynne å bruke ferga - ikke bare syte når den har forsvunnet... Lykke til...

Her er noen bilder:
 
Lyst ut på anbud fra 1. januar 2024 - 31. desember 2033 + opsjon på (1+1) år. doffin/mercell

Nettokontrakt der operatør bærer ansvaret for markedsføring osv.

Tildelingskriterier: pris 70% - miljø 30%

Minimumskrav fartøy: 25 PBE / 1VTE / 200 PAX
Utslipp skal ikke overstige Tier III
Rutefart på minimum 18 knop.
Betjent kiosk fra medio mai til medio september, selvbetjent løsning godtas resten av året.

Reservefartøy:
Passasjerbåt innen 6 timer
Reservefartøy innen 24 timer
Minimumskrav reservefartøy: 20 PBE / 1VTE / 150 PAX

Midlertidig fartøy tillates inntil 20 måneder med samme minimumskrav som reservefartøy.

Tilbudsfrist 12.01.2023
Styret i Kolumbus har vedtatt å avlyse konkurransen om drift av sambandet i Lysefjorden. Årsaken er at prisene som er tilbudt overstiger rammene som lå til grunn for fylkestingets vedtak fra februar i fjor.

Dette opplyser Kolumbus i en pressemelding.

Basert på de mottatte tilbudene anslås det at kostnaden ville blitt nær tre ganger så høy som anslått nettokostnad per år på cirka 13 millioner kroner.

Det er imidlertid viktig å presisere at tilbyderne har levert produkter som var etterspurt i anbudet, men til en høy pris, opplyser selskapet.

Virker ikke som om politikerne har fått med seg at det koster å innføre elektriske fartøy.
 
eg tipper at dem sikrer seg Hidraferja, hun er passe stor, lett å laste og ellers trolig i god stand. Hun er iallefall den foretrukkne reserveferja i Stavanger-regionen til Norled, noko som sikkert har sine grunner.
 
Back
Top