Opplæringsfartøy AS, Bygg nr. 153 ved Hvide Sande, Opplæringsfartøy "Skulebas"

Refvik

Administrator
Staff member
Har tegnet ny "Skulebas" til 100 millioner

Fartøyet som skal erstatte Måløy vidaregåande skule og Fagskulen i Sogn og Fjordane avd. Måløy, sitt opplæringsfartøy, Skulebas, er planlagt til 38 meter lengde, 3,5 meter lenger enn dagens fartøy, og vil få en bredde på 10,5 meter. Prisen er estimert til cirka 100 millioner kroner.

Styret i Opplæringsfartøy AS har en tid arbeidet med planer om nytt opplæringsfartøy knyttet til Måløy vidaregåande skule og Fagskulen i Sogn og Fjordane avd. Måløy. Fartøyet skal erstatte Skulebas som ble bygget i 1974.

- Arbeidet har bestått av et forprosjekt og deretter et konseptprosjekt. Etter anbudskonkurranse ble Maritime Engineering i Knarvik valgt til å utarbeide konseptet. Konsulentselskapet og styret har arbeidet tett opp mot ledelsene ved skolene, berørte lærere og mot næringslivet. Prosjektet er derfor godt forankret hos brukerne. Arbeidet omfatter spesifikasjoner, generalarangement og prisestimat, srkiver streyleder i Opplæringsfartøy AS Ottar Aare i en pressemelding.

Styret overleverte torsdag 22. februar rapporten til Sogn og Fjordane fylkeskommune, som har finansiert arbeidet.

- I arbeidet med prosjektet ble det tatt utgangspunkt i den virksomheten som Skulebas står for idag. Det vil si opplæring i fiskerifag med vekt på line- og garndrift, navigasjonstrening, vedlikehold og forpleining. Det er lagt vekt på at nytt fartøy også skal dekke behovene innenfor aquakulturopplæringen. Fartøyet er planlagt med lugarkapasitet til en klasse samt lærere og mannskap, til sammen 20 personer, heter det i pressemeldingen.

Av fasiliteter ellers kan nevnes stor bysse med alle hjelpemidler for opplæring, klasserom, laboratorium , utstyr for prøvetaking og kartlegging.

Broen og maskinkontrollrom er tenkt spesielt innredet og utrustet for opplæring.

Fremdriftsmaskineriet er planlagt med de mest miljøvennlige løsningene som er tilgjengelig, og praktisk å bruke på et slikt fartøy ved leveringstidspunktet.

Kilde: Fjordenes Tidene

Det er Maritime Engineering i Knarvik som har tegnet forslaget til nytt opplæringsfartøy for MVS og Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Måløy
Skulebas.jpg

Illustrasjon: Maritime Engineering
 

Refvik

Administrator
Staff member
Maritime Engineering har utarbeidet konsept og alternativer for fartøyet i både kompositt og stål.

Denne profiltegnigna for et fartøy i kompositt viser litt meir detaljer som drageluke for garn på shelterdekk og ei anna drageluke på hoveddekk.

Men merkelig plassering av stab. tank om den er like høg tvers over - ikkje masse man ser av akterdekket frå styrehuset?
Skulebas.jpg

Illustrasjon: Maritime Engineering
 

Refvik

Administrator
Staff member
Setter av 100 millioner til ny elevbåt

Det 45 år gamle opplæringsfartøyet MS Skulebas skal byttes ut.

Onsdag forrige uke vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane at 100 millioner kroner settes av til et nytt opplæringsfartøy for Måløy vidaregåande skule og fagskulens avdeling i Måløy. Det nåværende skolefartøyet, MS Skulebas, er 45 år gammelt og trenger en utskiftning.

Det er foreløpig lagt til grunn at fylkeskommunen kjøper og bygger båten selv, og blir eier av fartøyet.
Gladmeldingen om nytt opplæringsfartøy kommer som en del av økonomiplanen for 2019-2022 som fylkestinget vedtok onsdag.

Les meir på sidene til Fjordenes Tidene
 

Håkon Lunde

Active Member
Nå står det i saks pairene at fartøyet blir mindre en det som var tiltenkt i den som var teikna av maritime eng. De går fra 750 brt til under 500 brt.

Vedlegg fra skipskompetanse og skipsteknisk stod det, så designet blir et annet.
 

Nils A.

Member
Men det anbefales fortsatt nybygg, og det må jo være bra både for verftsnæring og mtp. rekruttering til skolen
 

Refvik

Administrator
Staff member
Dagens "Skulebas" har skifta namn til "Skulebas Senior" for å frigjøre "Skulebas" namnet til nybygget
 
Top