VARD - Verdens første nullutslipps lasteskip Vard ZeroCoaster

Refvik

Administrator
Staff member
Verdens første nullutslipps lasteskip

Verdens aller første utslippsfrie lasteskip blir nå en realitet på norske-kysten. To vareeiere – Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement - har funnet sammen. De tilbyr nå en langsiktig transportkontrakt. Samtidig utfordrer de rederier og etter hvert verft til å bli med. Men de stiller ett absolutt krav: Skipet skal være utslippsfritt.

Statsråd Sveinung Rotevatn vil fredag 3. juli markere at «point of no return» er passert. Norge skal enda en gang bli først i verden. Vi var først i verden med nullutslipps, helelektriske ferger. Dette nye skipet blir ikke helelektrisk. Til det er seilingsavstanden for lang. Men det blir utslippsfritt.

Mer konkret om hva, når og hvordan dette skal realiseres blir presentert:
  • Fredag 3. juli
  • Kambo, Moss (Felleskjøpet Agri, Møllebakken 50)
  • Utendørs arrangement.
  • Smittevernregler overholdes
  • Registrering fra kl. 10.00
  • Pressebrief kl. 10.30 – 12.00
  • Enkel bevertning
  • Rikelig tid til en-til-en intervjuer
Regjeringen har gjennom Handlingsplan for grønn skipsfart satt klare mål om utslippsreduksjon. For få uker siden ble nye tiltak for å øke aktiviteten i norsk maritim næring og for å forsterke utviklingen mot grønnere skipsfart presentert.

For å få dette til må flåten av de til dels gamle lasteskipene som opererer langs kysten vår erstattes av nye, effektive og miljøvennlige skip. Starten går nå.

Det tette samarbeidet mellom norske myndigheter, Grønt Skipsfartsprogram (DNV GL) og et bredt spekter av ulike aktører i norsk maritim næring skaper resultater.

Først i verden. Igjen. Nå med et utslippsfritt lastefartøy.

Vard 01.png
Vard 02.png

Begge illustrasjoner: Vard Ship Design
 
Top