ØHRV avviklet

Risberg

Active Member

Skjebnestidspunktet var årsmøtet ombord på NORDKAPP i Hjørundfjorden i 2013 hvor styret og redaktøren for ØHRV-Nytt, som til da hadde vært et interessant tidsskrift, oftest først med aktuelt nytt om Hurtigruten, ble skiftet ut (og efter det burde foreningen ha skiftet navn til Vestenfjeldske Hurtigrutevenner). ØHRV-Nytt mistet helt interesse og aktuelle nyheter om Hurtigruten besto kun av pressklipp fra allerede publisert materiale i andre media.
 
Back
Top