Anbud ferjesamband Tysfjorden

gøh

Member
Statens vegvesen har lagt ut anbud for sambandene Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget.

Anbudet har tidsperiode 01.12.2022 – 30.11.2032, med opsjon inntil 18 måneder.
 • Det legges opp til 90 % nullenergibærere, i praksis EL/Hydrogen
 • Krav til fartøystørrelse
  • Bognes-Skarberget
   • 2 stk fartøy med totalt 200 PBE, min. 80 PBE per fartøy
   • Helårsproduksjon på B-ferge
  • Drag-Kjøpsvik
   • 1 stk fartøy med 120 PBE
  • Reservefartøy
   • 80 PBE
   • Opsjon for å sette reserverferje i produksjon, mulig å benytte på begge sambandene
 
Noen som sitter på anbudspapirene og kan se om det ellers er lagt opp til samme produksjon/rutetabell som det er nå?
 
Det kreves to ferger på Bognes-Skarberget, samlet kapasitet 200 PBE. Avgang hvert 40 minutt fra hver side på dagtid. Drag-Kjøpsvik blir som idag.

Det ligger en opsjon i anbudet på enten en tredje ferge Bognes-Skarberget eller en andre ferge Drag-Kjøpsvik.
 
Her er litt dokumenter, hvis vedleggene fungerer.
 

Attachments

 • Kapittel 1 - 8 Brutto_Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik.pdf
  1 MB · Views: 63
 • Vedlegg 4.1 Ruteplan (3).pdf
  75.9 KB · Views: 28
 • Vedlegg 4.1 Ruteplan (1).pdf
  43.2 KB · Views: 17
 • Vedlegg 4.1 Ruteplan (2).pdf
  41.2 KB · Views: 17
Er det noen som har hørt noe? Kontraktstildeling skulle jo egentlig være i uke 1 iht. den opprinnelige tidsplanen...
 
Står melding i konkurransesystemet:
Det vises til Tidsplan i Prosedyrereglene kap. 2, og tidligere utsendt melding 23.12.2020 om at kontraktstildeling var forventet å finne sted i løpet av januar 2021.
Vi trenger noe mere tid til tilbudsevalueringen enn tidligere angitt. Kontraktstildeling forventes å finnes sted i løpet av første halvdel av februar 2021.
Øvrige deler av tidsplan vil forskyves tilsvarende.
 
Bognes-Skarberget og Drag - Kjøpsvik 2022 - 2032

Statens Vegvesen har i dag innstilt Fjord1 ASA som vinnar avriksvegferjesambanda Bognes – Skarberget og Drag – Kjøpsvik i Nordland.

Karensperioden er ut 23. februar og forventa signering kort tid etter dette.Kontraktsperioden er frå 01.12.2022 til 30.11.2032, med opsjon om 18 månaderforlenging av kontrakt.
 
Gratulerer Fjord1.
Tipper at Fannefjord og muligens Glutra er kandidater? Lote og Lifjord blir jo ledig snart også.
 
Det er vel ikke godt nok med LNG, skal vel være nullutslipp
Fannefjord sine søstre er blir jo konvertert akkurat no. Spørsmålet er om Glutra kan ombygges og om den i det hele er egnet, med tanke på manøvrering og vindfanget i dei høge sidene.

På ei annen side, Fjord1 må jo uansett ut i markedet for 2 elferjer til indre Sunnmøre, sammlebestilling gir jo gjerne god pris.
 
Er vel bekrefta at det blir el. ombygging av ferger som blir ledig på andre samband når nye ferger settes inn der
 
Når gassferje vert bygd om til hybrid-/el.drift, er det då gass som er backup, eller vert det skifta til diesel som reserve ?
 
tror de tar Fannefjord på Drag Kjøpsvik. hun er jo allerede gasselektrisk så er vell ikke store jobben og bytte til Biodiesel. samtidig tror jeg Svanøy kunne vært bra på Bognes Skarberget som B ferge . hun er egnet og har vært der på vikariat før. som A ferge der kunne enten Lifjord, Lote eller Glutra vært. Men nå er jo Bognes skarberget et litt mer åpent samband så hadde nok vært best en glutra med løftebaugene! Drag Kjøpsvik er jo et relativt lukket samband som gjør at det ikke er mye storm så der kunne lote/ Lifjord passet. men synes best at Fannefjord kunne vært der oppe.
 
blir det en andre ferge på Drag Kjøpsvik tror jeg det blir Lote. Romsdal eller Lifjord som tredjeferge på Bognes Skarberget om det blir selvfølgelig
 
blir det en andre ferge på Drag Kjøpsvik tror jeg det blir Lote. Romsdal eller Lifjord som tredjeferge på Bognes Skarberget om det blir selvfølgelig
tror de tar Fannefjord på Drag Kjøpsvik. hun er jo allerede gasselektrisk så er vell ikke store jobben og bytte til Biodiesel. samtidig tror jeg Svanøy kunne vært bra på Bognes Skarberget som B ferge . hun er egnet og har vært der på vikariat før. som A ferge der kunne enten Lifjord, Lote eller Glutra vært. Men nå er jo Bognes skarberget et litt mer åpent samband så hadde nok vært best en glutra med løftebaugene! Drag Kjøpsvik er jo et relativt lukket samband som gjør at det ikke er mye storm så der kunne lote/ Lifjord passet. men synes best at Fannefjord kunne vært der oppe.
Er hengedekk tillatt i anbudet? Får dem plass til krevd antall VTE ved siden av?
Romsdal er vel ute, både gammel og for liten uten hengedekk.
Fannefjord, Glutra, Lote og Lifjord høres logisk ut.
 
Er hengedekk tillatt i anbudet? Får dem plass til krevd antall VTE ved siden av?
Romsdal er vel ute, både gammel og for liten uten hengedekk.
Fannefjord, Glutra, Lote og Lifjord høres logisk ut.
Ja romsdal er nokk ute men det er ulovlig med hengedekk og med hengedekk tok svanøy 106 bilder nå tar hun ca 86
 
Back
Top