Ferge og Fergesamband

Tysfjord er satt in på Svolvær-Skrova, mens Vardehorn har flyttet seg til Tromsø, muligens forberedelser for innsats på Nesna-Levang?
 
Korsen er regelverket for miljø for seilas på Geirangerfjorden? Bolsøy og Veøy har jo blitt oppgradert av den grunn.
Oppslaget i TK handlet om at folk hadde vært bekymret for brann, men både brannvesenet og maskinsjefen hadde beroliget med at det bare var eksos fra oppstart, både lørdag og søndag. Maskinsjefen begrunnet det med at ferga hadde ligget lenge i opplag, og at røyken roet seg etter 20-30 minutter.
Det viktigste regelverket for utslipp i Geirangerfjorden tror jeg er forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forskriften er generell, men har særregler for verdensarvfjordene. Den er søkbar på Lovdata, og du vil da få opp forskriften med de endringer som gjelder i dag.
 
Boreal melder at rettetiden på feilen om bord på MF Hasvik blir lengre en tidligere antatt. Det settes inn hurtigbåt Melkøy med skoleelever fra Øksfjord til Tverrfjord.
 
Boreal melder at rettetiden på feilen om bord på MF Hasvik blir lengre en tidligere antatt. Det settes inn hurtigbåt Melkøy med skoleelever fra Øksfjord til Tverrfjord.
Rutemelding fra Boreal Sjø:

"Statusoppdatering MF Hasvik: Feil er lokalisert og feilretting pågår. Reservefartøy er fortsatt ikke tilgjengelig pga. samtidskonflikt i et annet område. Det har så langt heller ikke vært mulig å få på plass annet innleie fartøy. Reserverute 501 blir derfor fortsatt gjeldende i første omgang ut lørdag 18. mai. Ny info vedr. reparasjon MF Hasvik kommer i morgen torsdag 16. mai kl. 15."

I hht anbudet skal reservefartøy være på plass først etter fire dager. Disse fire dagene er passert med god margin, da feilen med "Hasvik" skjedde skjærtorsdag (9.mai). Sist gang Boreal sleit med hovedfartøy og anskaffelse av reservefartøy fikk de disp til å bruke "Sigrid".

De sambandene må altså i minimum 11 dager være betjent med kun "Bergsfjord". Og pga hviletidsbestemmelser sliter de ved forsinkelser. "Melkøy" fikk forøvrig tau i propellen ved ankomst Nuvsvåg og måtte kansellere anløpene i ytre del av Loppa i dag, og pga hviletiden også i morgen. De ligger enda ved kai i Nuvsvåg.
 
Eira er på vei til Linge for å ta opp B-ruta og samtidig blir det slik at B-ferja blir beredskapsferje. For å få det til, blir A-ferja si nattkvile flyttet til Linge, slik at beredskapsferja kan gå Eidsdal-Liabygda. B-ferja sine første avganger blir i tilfelle beredskapsturer innstillt til mannskapet har fått nok lovpålagt kvile.
 
Oppdatering på "Hasvik":

"Feilen på MF Hasvik er funnet. Ny informasjon tilsier at rettetid vil være flere uker. Samtidskonflikten med tanke på reservefartøy er nå i ferd med å løse seg og MF Lurøy vil ankomme vårt ruteområde tidlig neste uke. Reserverute 501 vil derfor bli forlenget ut tirsdag 21. mai. Ny info vil komme tirsdag 21. mai kl. 15."
 
"Lurøy" passerte Tromsø i 14:40 tiden i ettermiddag på tur nordover til Øksfjord sambandet.

"Sigrid" passerte Tromsø i 17:30 tiden i ettermiddag på tur sørover. De kommer fra Skjervøy.

Noen som vet om det er en kostbar affære å oppgradere "Sigrid" fra fartsområde 3 til 4?
Må jo være en bedre løsning ha også hun sertifisert til å kunne seile i fartsområde 4 enn å måtte forhale to ferger i hver sin retning nesten halve landet ved avvik på et samband. En ting er om dette hadde vært enkelt tilfelle, men det er jo til stadighet at en av de to gassfergene er ute av drift.

Screenshot_20240518_190530_Opera.jpg
Kartutsnitt fra Barentswatch som viser fartsområdene i sambandene i Loppa og Hasvik kommuner.
 
Last edited:
MF Sigrid har vel glassfiberbauger så vil nok tro det er en omfattende affære og bygge dette om
Om det samtidig skal bygges innerporter vil jeg tro det er ganske omfattende
Dette tatt i betraktning at fergen ikke er av ny dato heller
 
Er vel fartsområde 4 ut til Lovund også?
Dessuten oppfyller ikke "Sigrid" lenger anbudskravet om alder på sambandene ut fra Stokkvågen...
 
1716371300113.png

Merkelig kommentar, dette har vært praksis i snart 10 år. Dette burde Engerengen ha fått med seg til nå.

"Lurøy" er ennå ikke satt i rute, kun forhalt i fra Bergsfjord via Sør Tverrfjord til Øksfjord. Vi er nå på dag 13 siden "Hasvik" fikk feil.
 
Back
Top