Ferjeanbud Vestland

Sander

Active Member
Ferjesambandet Breistein - Valestrand er lyst ut av Skyss. doffin

Driftsperiode fra 1. januar 2025 til 28.11.2027, med opsjon for oppdragsgjevar til å forlenge kontrakten fram til 31.12.2028.

Fartøyskrav:
40 PBE/3 VTE 130 PAX
Ingen alderskrav, salong skal være over vannlinjen.

Tildelingskriterier: Pris 70% / Miljø 30%

Tilbudsfrist: 3. april 2024 kl. 12:00
 
Drift av ferjesamband i Sogn og Fjordane og til Osterøy utlyst. doffin

Delkontrakt 1: Måløy-Husevågøy-Oldeide, Isane-Stårheim, Askvoll-Fure-Værlandet, Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella-Losna. Kontrakten inneheld opsjon om drift av sambandet Askvoll-Gjervik.
Delkontrakt 2: Hisarøy-Mjånes
Delkontrakt 3: Breistein-Valestrand

Delkontrakt 1 og 3 vil gjelde fra 29.11.2027 - 30.11.2042, delkontrakt 2 fra 29.11.2027 - 29.11.2037.

Fartøyskrav:
Askvoll – Fure -Værlandet: 50 PBE, 4 VTE, 149 pax
Opsjon: Askvoll –Gjervik - Fure: 45 PBE, 4 VTE, 199 pax
Rysjedalsvika – Rutledal– Krakhella - Losna: 60 PBE, 5 VTE, 199 pax
Isane - Stårheim 60 PBE, 5 VTE, 199 pax
Måløy – Husevågøy -Oldeide 60 PBE, 5 VTE, 199 pax
Krav om minimum selvbetjent løsning for alle samband

Mjånes - Hisarøy 6 PBE, 1 VTE, 49 pax

Breistein – Valestrand 50 PBE, 4 VTE, 149 pax
Krav om automat for kaffi og mineralvatn

Andre forhold: Krav til 0,60 meter fri klaring mellom hver PBE/VTE
Hovudfartøy skal ikkje ha hengedekk. Hovedfartøy skal ha Skyss profilering.

Miljøkriterier:
Isane-Stårheim og Måløy-Oldeide: El-grad 95%
Askvoll-Værlandet, Askvoll-Gjervik og Krakhella-Rysjedalsvika: Delelektrisk, krav per samband tilsvarer at sambandet Askvoll-Værlandet skal ha 68 % lavere utslipp enn i dag, Rysjedalsvika-Krakhella 48% lavere, og opsjonen Askvoll-Gjervik 85% lavere enn i dag.
For delkontrakt 2 og 3: El-grad 95%

Tildelingskriterie: Pris 100%
 
Back
Top