Hagland Shipping, Bygg nr. 736-738 ved Royal Bodewes, 5000 DWT Selvlossende bulkskip "Hagland Pioneer/Progress/Premier"

Kalle82

Active Member

Hagland Shipping bestiller to miljøskip

Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av to selvlossende bulkskip på 5000 DWT med fokus på nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.

- Målet for Hagland er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy. Skipene vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning som tilfredsstiller IMO TIER III, heter det i en pressemelding.
Sammenlignet med Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2 utslippet med mer enn 30% og NOx utslippet med 90-95% fra levering. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

- Skipene vil bli levert hhv 1.og 2. kvartal 2023 og føre NIS flagg. Total investering utgjør samlet ca. NOK 280 millioner. Hagland Shipping har i tillegg opsjon på ytterligere to skip, heter det videre.

Nybygningskontraktene er inngått med basis i betydelig støtte fra ENOVA som har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet.
ENOVA bidrar med totalt 26,8 millioner kroner til de to første skipene. Øvrig finansiering blir en kombinasjon av egenkapital og banklån, og selskapet har i tillegg mottatt tilbud om langsiktig finansiering fra Innovasjon Norge.

- Vi er stolte over å ha nådd en ny milepæl i vårt selskaps historie. Investeringen i disse nybyggene er et stort skritt fremover for selskapet og omlegging til lav og nullutslippsskip innen vårt segment. De nye skipene representerer starten på en fornyelse av flåten for å nå de ambisiøse klimamålene som shippingindustrien har satt seg, skriver Hagland Shipping.

Kilde: Hagland Shipping bestiller to miljøskip
 
Då e stål arbeidet starta på den fyste her melde verftet på linkedin og legge me dessa 3 bildene av starten.
 

Attachments

 • haland series.jpg
  haland series.jpg
  496.5 KB · Views: 8
 • hagland series 1.jpg
  hagland series 1.jpg
  481.7 KB · Views: 8
 • hagaland series.jpg
  hagaland series.jpg
  435.1 KB · Views: 8
snart på vannet :) men sjule navnet av ein eller anna grunn :)
 

Attachments

 • hagland nye.jpg
  hagland nye.jpg
  113.7 KB · Views: 18
Er det ikke tøft med bulb lenger? Like kjedelige som Aas sine nybygg...
Er det ikke så effektiv med bulb, eller det pris på stål, som avgjør?
 
Note that the construction of the vessel has been outsourced by Royal Bodewes to the local yard Ship and Steelbuilding BV (SaS) in Foxhol, just around the corner from Royal Bodewes.
 
Note that the construction of the vessel has been outsourced by Royal Bodewes to the local yard Ship and Steelbuilding BV (SaS) in Foxhol, just around the corner from Royal Bodewes.
is that becuse of full orderbook at Royal Bodewes ?
 
Back
Top