Havforskningsinstituttet, Bygg nr. H2020-0486 ved Holland Shipyards Group B.V., LMG Marin forskningsfartøy "Prinsesse Ingrid Alexandra"

Refvik

Administrator
Staff member
Til sommeren blir dette forskningsskipet parkert

«Johan Ruud» fases ut og forskningstokt står i fare for å bli avlyst.

UiT har i dag tre forskningsfartøy, 64 meter lange «Helmer Hanssen», sjarken «Hyas» og «Johan Ruud». Fra sommeren er det stopp for «Johan Ruud».

- Det er en rekke tokt i 2019 vi ikke kan kjøre. Vi jobber med å finne andre løsninger for dem. Vi mangler en båt som kan gå i grunne fjorder og nær kysten. «Helmer Hanssen» er en litt for stor båt til en del av det, sier avdelingsdirektør Terje Aspen ved UiT.

Ville ha nytt fartøy
Allerede da byggingen av den nye isbryteren «Kronprins Haakon» ble vedtatt i 2012, ble utfasingen av et forskningsfartøy vedtatt.

Da var det snakk om at det nye skipet skulle erstatte «Helmer Hanssen». Det er et større skip enn «Johan Ruud», som blir tatt ut av drift neste sommer.

- Det var ønske om et nytt kystfartøy i nord, en kombinasjon av «Helmer Hanssen» og «Johan Ruud», som skulle erstatte begge de to. Men det ble ikke tatt med videre i den politiske behandlingen, sier Aspen.

- Unike tidsserier
Universitetet skal bidra med 30-40 millioner kroner i året til drift av «Kronprins Haakon».

Konklusjonen til ledelsen ved UiT er at det blir for dyrt å drifte «Johan Ruud» videre.

- Det er også en vurdering sett opp mot alder. Dette er en båt som har vært i drift i 40 år. Men samtidig fungerer den godt, og forskerne er godt fornøyd med den. Med forholdsvis små justeringer kan den være operativ til 2024, sier Aspen.

Han hadde håpet på ekstrabevilgning over statsbudsjettet til et nytt kystfartøy i nord. Slik det er nå, er det en del av kystforskningen som blir vanskelig å gjennomføre.

Aspen nevner blant annet havmiljøtoktet, som ble startet opp allerede på slutten av 1800-tallet.

- Dette er unike tidsserier vi ikke vil ha brudd i, sier han.

I tillegg er det en del krabbetokt som vil bli vanskelig å gjennomføre og undervisningstokt vil trolig bli endret eller forkortet.

UiT jobber med å leie inn andre fartøy og flytte noen tokt over på «Helmer Hanssen».

- Vi har ikke løsninger for dette, men jobber intenst med det.

Planen er at «Johan Ruud» skal fortsette driften ut juni neste år før det er stopp.

- Vi skulle gjerne hatt bevilget et nytt kystfartøy i nord, det er der det står. Vi har bedt om det, og fått penger til å vedlikeholde «Helmer Hanssen», men den er litt stor, og er ikke spesielt egnet til formålet, sier Aspen.

Mange vil på tokt
Havforskningsinstituttet har fått bevilget 75 millioner kroner til et nytt kystgående forskningsfartøy som skal gå langs hele kysten. Aspen mener den ikke dekker behovet ved UiT.

- Det er ikke store båten, så den er mindre egnet for undervisningsforhold. Vi er avhengige av en båt som er her, spesielt når det gjelder undervisning er det vanskelig å planlegge med en båt som går langs hele kysten, sier han.
Aspen sier det står folk i kø for å komme seg på tokt.

Les meir på sidene til Tekfisk

"Johan Ruud"
til_sommeren_blir_de_1082.jpg

Foto: via UiT
 
Designkontrakt for Havforskningsinstituttets nye Kystforskningsfartøy

Havforskningsinstituttet planlegger et nytt kystforskningsfartøy og det skal designes av LMG Marin

Det ble tidligere i år utlyst en åpen anbudskonkurranse på design av ny Kystforskningsfartøy, og denne ble vunnet av LMG Marin. Designkontrakt ble signert med Havforskningsinstituttet om bord i deres siste nybygg «Kronprins Haakon» denne uken. «Vi er svært fornøyd med å få Havforskningsinstituttet som kunde – en av de markante rederier i Bergensområdet», uttaler daglig leder i LMG Marin, Torbjørn Bringedal. «Dette har vi jobbet hardt og lenge for å oppnå – og vår fokus på å forstå kundens behov, skissere et godt tilpasset konsept, og invitere kunde inn i en involverende prosjektgjennomføringsmodell frem til endelig produkt – viser seg som ofte før å være gjensidig beste løsning.»

Fartøyet kan karakteriseres som en kompakt multifunksjonell forskningsplattform som er godt tilpasset de ulike brukergruppenes behov, det være seg operasjoner som tråling, dykking, ROV operasjoner, laboratoriearbeid, undervannskartlegging m.m. Fartøyet vil bli rundt 35 meter langt, skal være innenfor 500 bruttotonn, fartsområde «Liten Kystfart» og vil ha en underbringelse på 14 personer.

Vi håper verftindustrien finner prosjektet interessant når våre tegninger i sin tid skal brukes som basis for å bygge båt, og vi vil legge oss ekstra stramt i selene for å forme et flott fartøy da det høyst sannsynlig vil bli ofte å se i våre lokale farvann.

Havforskningsinstituttet1.jpg


Havforskningsinstituttet2.jpg

Begge illustrasjoner: LMG Marin
 
Ei skam at dei går utenlands å bygger i desse tider!
Heilt einig.
Kunne desse ha blitt bygd i Norge dersom staten ha gitt "ekstra tildeling" til HI for å dekke opp for ekstra kostnader for bygging i Norge. Gjerne i kombinasjon med diverse "korona tiltak" for å oppretthalde industrien i Norge? Eller blir det rekna som ulovlig subsidiering?
For regner med att pris var utslagsgivende her.
 
Båten fremstår håpløst konservativ for å bygges i 2021. Hvorfor valgte man ikke en skipsdesigner blant de som leverer state of the art arbeidsbåter til oppdrettsnæringen? LMG virker nærmest å ha monopol på statlig finansierte fartøy.
 
 
Back
Top