Nordlaks, Bygg nr. 1088 & 1089 ved Tersan Shipyard, NSK 4126 "Bjørg Pauline" og "Harald Martin"

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Nordlaks:

Nordlaks bygger verdens første brønnbåt med LNG-fremdrift og batteripakke! Vi tar i bruk ny teknologi når vi nå bestiller vår andre brønnbåt, noe som vil redusere CO2-utslipp med 30 % og NOx med 90 %. Brønnbåten utvikles av NSK Ship Design i Harstad, og forventes levert i februar 2020.

Nordlaks.jpg

Illustrasjon: NSK Ship Design
 

Jose Jorge

Active Member
Litt meir om det:

- Nordlaks har en egen brønnbåt i dag. Vi kontraherer nå en ny båt med fremtidsrettet teknologi for å få større transportkapasitet, oppnå enda sikrere drift og ikke minst nødvendig kapasitet for den økningen i produksjonen som Nordlaks planlegger. Havfarmene vil kreve mer av hele verdikjeden i Nordlaks, sier Kurt Werner Nilsen som er ansvarlig for brønnbåtdrift i Nordlaks.

Fartøyet er designet av NSK Ship Design i Harstad og skal bygges i Tyrkia hos Tersan Shipyard. Brønnbåten blir 84 meter lang og 19 meter bred, og blir utrustet med den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vannkvalitet. Brønnbåten får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks og har også svært gode fasiliteter for mannskapet.

- NSK Ship Design har jobbet med å utvikle brønnbåter med LNG-fremdrift siden 2010, og har hele tiden hatt sterk tro på at dette er rett vei å gå for næringen. Dette fremdriftssystemet vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for brønnbåtene og gir en betydelig miljøgevinst, sier sier Thomas Myhre, Salgssjef i NSK Ship Design.

Vannkvalitet og fiskevelferd samt miljø har vært hovedfokus i utviklingsprosessen. Brønnbåten er også konstruert for å kunne operere ved havbruksanlegg i mer eksponert farvann, slik som Nordlaks sine kommende Havfarmer.

- Vi ser et stort potensiale for LNG og batteripakker i brønnbåter. Neste generasjons brønnbåter har en rekke kraftkrevende prosesser om bord, og brønnbåtenes logistikk og driftsmønster gjør LNG og batterier egnet som kraftkilder, sier Thomas Myhre.

Forventet levering av brønnbåten er i februar 2020.

Kilde: http://www.nordlaks.no/Om-oss/Aktue...-broennbaat-med-LNG-fremdrift-og-batteripakke
 

Refvik

Administrator
Staff member
Nordlaks gjør innhugg i klimautslippene – bestiller enda en gass-hybrid brønnbåt

Nordlaks bestiller enda en brønnbåt med gass/batteri-hybrid fremdrift, og ligger med det an til å kunne kutte bruk av diesel for transport av levende fisk fra 2021.

Den første brønnbåten er allerede under bygging. Båt nummer to blir basert på det samme designet fra NSK Ship Design.

– Teknologiutviklingen gjør at vi som bedrift på stadig flere områder kan velge løsninger som er gode for miljøet og for bedriften på samme tid. Et annet eksempel er bruk av landstrøm på oppdrettslokalitetene. Der har vi allerede skrudd av dieselgeneratorene på 29 av våre 39 lokaliteter, og i 2019 tilkobles ytterligere seks nye lokaliteter til strømnettet. Med overgang til flytende naturgass og landstrøm også på brønnbåtene så begynner det å monne, sier påtroppende konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Den pågående debatten rundt badebehandlingsmidler mot lakselus også en del av bakgrunnen for at Nordlaks velger å kjøpe to nye brønnbåter.

– Vi ser en utvikling mot at behandling mot lakselus i fremtiden vil skje lukket i båt, og da er det viktig for oss å både ha tilgang på nødvendig kapasitet og ha kontroll på dette selv. Investeringene gir oss rom for å følge opp føre-var prinsippet, sier Welde.

Flytende gass erstatter diesel
I samarbeid med NSK Ship Design, NOx-fondet og Enova har Nordlaks valgt å satse på flytende naturgass (LNG) som energibærer i brønnbåtene, som også suppleres med en stor batteripakke og landstrømtilkobling.

Bare med bruk av batteripakke, landstrøm og LED-lys vil hver av de nye brønnbåtene spare miljøet for 1 864 tonn CO2 i året. Statlige Enova støtter prosjektet med i overkant av 3,1 millioner kroner.

– Enova jobber for at ny energi- og klimateknologi utvikles og tas i bruk slik at Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Da er vi avhengige av aktører som Nordlaks som er villige til å gå foran. Batteriløsninger til sjøs er en av de nødvendige endringene vi må se i transportsektoren, hvor også havbruksnæringen har et stort potensial for å kutte i dieselbruken. Erfaringene til Nordlaks vil gjøre det lettere for andre i bransjen å følge etter, sier markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

NOx-kutt
I tillegg vil bruk av gassmotor gi 30 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med en tradisjonell dieselmotor, siden en ren gassmotor utnytter energien i drivstoffet mer effektivt. Bruk av flytende naturgass vil også gi 90 prosents reduksjon i utslippet av de miljø- og helsefarlige gassene NOx.

– Næringslivets egen støtteordning, NOx-fondet, støtter brønnbåt nummer to med inntil 56 millioner kroner. Den vesentlige støtten er basert på den store NOx-reduksjonen fartøyet oppnår ved omlegging fra diesel til LNG. Utslippskuttet er beregnet til 136 000 kg NOx. Det tilsvarer NOx-utslipp fra omtrent 85 000 nye dieselbiler med EURO 6 utslippsstandard. Med de nye brønnbåtene blir Nordlaks en pioner i deres skipssegment. Vi har lenge etterlyst bruk av gassmotorer for brønnbåter og håper flere vil lære av dette og følge etter, sier daglig leder Tommy Johnsen i NOx-fondet.

Designet i Harstad
Begge fartøyene er designet av NSK Ship Design i Harstad.

– Det er selvfølgelig en stor dag for oss når Nordlaks nå melder at de har bestilt enda en båt av vårt design NSK4126. Vi har ståltro på konseptet med en ren LNG/batteri-løsning, som også gir besparelser i drivstoffkostnader sammenlignet med bruk av tradisjonelle brønnbåter, sier markedsansvarlig Thomas Myhre i NSK Ship Design.

Tirsdag 16. oktober var det stålkutteseremoni for NSK4126/NB1088, den foreløpig kryptiske betegnelsen på den første av Nordlaks sine to nye brønnbåter.

Søsterskipet ventes å bli levert i 2021.

Nordlaks meldte i september om salg av brønnbåten Bjørg Pauline til Intership Nord. Den nye kontraheringen påvirker ikke «time-charter» avtalen som ble inngått med Intership Nord i forbindelse med salget.

Kilde: Nordlaks

Nordlaks2.jpg

Illustrasjon: NSK Ship Design
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra bygginga av "Bjørg Pauline" og "Harald Martin"
Nordlaks.jpg
Foto: via Cflow Fish Handling
 

Refvik

Administrator
Staff member
Så er "Bjørg Pauline" blitt malt ved verftet i Tyrkia
image_99c53e8b-ab0a-4ff3-88f6-d6976c38b5a120210107_071122.jpg

image_8364efac-abdd-4b37-8763-5a2776d40ec120210107_071132.jpg

image_b5622fa3-f341-4cfe-90f7-a04fcdd6f85c20210107_071145.jpg

image_a78ea18e-1f7e-4f54-bce7-2233a8e70c5b20210107_071157.jpg
Alle foto: Aykut Ozen
 
Top