Skipsulykker

Jan

Active Member
Fjt:" Statens vegvesen skal ved midtre pilar på Måløybrua bygge ein barriere mot skipspåkøyrsel. Vestre seglingsløp blir difor mellombels stengt for all sjøtrafikk frå 14. september til 31. desember...I stengeperioden blir det vakthald døgnet rundt ved anleggsområdet."
Fjt:"En lastebåt skal ha grunnstøtt under Måløybrua tidlig mandag morgen. Statens vegvesen, som jobber nettopp med å sikre brua mot skipskollisjoner, var ikke klar over hendelsen før Fjordenes Tidende ringte tirsdag."
 

Tim S.

Active Member
Redningsskøyta frå Egersund er på veg til Kvassheim fyr for å assistera ei 44-fots skøyte som har motorstans.
 
Top