Fjord 1 - Hordaland Rutepakke 1 og 2

Refvik

Administrator
Staff member
Ny tid for ferjene i Hordaland med Fjord 1

Fjord1 vil i 2018 og 2020 ta over drifta av totalt sju ferjesamband i Hordaland. Det vil føre til at ferjeflåten i fylket blir modernisert. Den nye kontrakten mellom Skyss og Fjord1 betyr samtidig ei unik satsing innan det grøne skiftet i ferjenæringa.

Sambanda i rutepakken er:
Krokeide-Hufthamar (1. januar 2018)
Husavik-Sandvikvåg (1. januar 2018)

Sløvåg-Leirvåg (1. januar 2020)
Fedje-Sævrøy (1. januar 2020)
Halhjem-Våge (1. januar 2020)
Hatvik-Venjaneset (1. januar 2020)
Langevåg-Buavåg (1. januar 2020)

Ferjene som går i desse rutene i dag har ein snittalder som nærmar seg 30 år. Når Fjord1 tar over drifta for fullt vil dei\ reisande oppleve ein kraftig fornya ferjeflåte på alle samband..

− På få år er krava til ferjedrift endra på ein måte som krev moderne fartøy. Universell utforming av fartøya og premiering av grøne løysingar er viktige drivarar for denne utviklinga, seier André Høyset, konstituert administrerande direktør i Fjord1.

Det er spesielt innan energibruk og utslepp ein står framfor ei rivande utvikling i åra som kjem. Då det blei kjent i oktober at Fjord1 hadde det beste tilbodet, peikte Skyss og Hordaland fylkeskommune på at Fjord1 hadde plikta seg til å redusere energibruken med 60 prosent og CO2-utsleppa med 87 prosent.

− Det grøne skiftet er viktig for Fjord1. Vi ser at ferjenæringa kan spele ei viktig rolle i at samfunnet når måla for redusering av utslepp. Fjord1 kjem også etter at anbodet er i gang jobbe kontinuerleg med reduksjon av energibruk og C02-utslepp, seier André Høyset.

Kilde: Pressemelding
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fjord1 og Skyss har signert kontrakt om rutepakke 2

Fjord1 skal frå 2020 setje i drift ytterlegare fire ferjesamband i Hordaland

Fjord1 og Skyss, kollektivselskapet i Hordaland, har signer kontrakt om at Fjord1 skal drifte dei sambanda som ligg inne i rutepakke 2 Hordaland. Totalt seks ferjer skal inn i dei fire sambanda

I avtalen ligg det inne drift i ni år, med opsjon på ytterlegare eitt pr.

Sambanda i rutepakken er:
• Jekatvik–Nordhuglo–Hodnanes
• Skjersholmane–Ranavik
• Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes
• Jondal–Tørvikbygd


Tidlegare har Fjord1 signert kontrakt med Hordaland Fylkeskommune om å overta drifta av to samband frå 2018 og fem samband frå 2020.

Dette betyr at Fjord1 totalt vil ha ansvaret for elleve samband med 14 ferjer i Hordaland frå 2020, og såleis bli den dominerande aktøren innen ferjedrift i fylket. Alle sambanda vil oppleve ei kraftig fornying av ferjemateriellet.

– Vi ser fram til å utvikle ferjereisene i Hordaland for framtida, der banebrytane teknologi og miljøløysningar står i sentrum, seier André Høyset, driftdirektør i Fjord1.

Sambanda i begge rutepakkane vil bli drifta med null- og lågutsleppsteknologi. Underteikninga av rutepakke 2 styrkar Fjord1 sin posisjon om den leiande aktøren innan det grøne skiftet i ferjenæringa

– For å sikre nærheit og god oppfølging av de ulike sambanda, skal Fjord1 etablere eit avdelingskontor i Bergen, tilnærma likt det vi i dag har i Molde, sier Dagfinn Neteland, administrerende direktør i Fjord 1

Kilde: Pressemelding
 

Refvik

Administrator
Staff member

Refvik

Administrator
Staff member
For Rutepakke 2, altså:
• Jekatvik–Nordhuglo–Hodnanes
• Skjersholmane–Ranavik
• Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes
• Jondal–Tørvikbygd


...så skal Fjord 1 bygge fire nye ferger samt bygge om to eldre
 

Refvik

Administrator
Staff member
Med desse siste kontraheringer, så blir det brukt/ombygd materiell på følgende samband:

Rutepakke 1
• Sløvåg-Leirvåg
• Hatvik-Venjaneset

Rutepakke 2
• Jekatvik–Nordhuglo–Hodnanes

Noen som veit hvilken ferger dette blir?
 
Det er vel fire brukte?? (To ferjer på Gjermundshamn - Årsnes). I annen tråd her står det at "Storfjord skal inn på Sløvåg - Leirvåg.

Passasjer 1
 

Refvik

Administrator
Staff member
Er det slik å forstå at på Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes blir det et nybygg samt ei ombygd ferge?

"Storfjord" inn på Sløvåg-Leirvåg

Kva med Hatvik-Venjaneset og Jekatvik–Nordhuglo–Hodnanes?
 

Refvik

Administrator
Staff member
Fra Facebook sidene til Båtbygg:

"Fjord1 ASA har inngått kontrakt med Båtbygg AS for ombygging av de to ferjene, MF Storfjord og MF Julsund, fra dieselmekanisk fremdrift til helelektrisk batteridrift. Ombyggingen skal skje på Båtbygg i tidsrommet april-oktober 2019. ⛴⛴⚡"
 

Refvik

Administrator
Staff member
Ombyggingskontrakt til Baatbygg AS

Baatbygg skal gjøre to dieselferjer om til helelektriske batteriferjer.

Fjord1 har inngått kontrakt med Baatbygg AS for ombygging av MF Storfjord og MF Julsund. Begge bygges om fra dieselmekanisk til helelektrisk drift, samtidig som ferjene skal tilpasses til nye samband og regelverk, heter det i en pressemelding fra Baatbygg.

Siemens er systemintegrator og står for leveranse av batterisystem, automasjon, elektriske fremdriftsmotorer, Power Management og IAS.

Les meir på sidene til Maritimt Magasin
 

Refvik

Administrator
Staff member
"Storfjord" dokka inn hos Båtbygg idag for elektrifisering...

Foto: via Båtbygg
 

opingebr

Member
Virker som blått er i ferd med å bli den nye "standardfargen" nå, både Fjord1 og FosenNamsos sverger jo til blå skrog...
 

opingebr

Member
Syns nå FosenNamsos og Fjord1 sine blå skrog var ei grei avveksling jeg da, nå som så å si alle rederiene ellers har svart skrog... Tidligere var det da i hvert fall _litt_ variasjon, med stort sett svarte skrog sør for Polarsirkelen (med unntak av Namaos Trafikkselskap, Innherredsferja og Kragerø Fjordbåter sine grå, Stavangerske sine hvite og Askøy-Bergen sine blå skrog med rød stripe) og stort sett grå skrog nord for Polarsirkelen (med unntak av TFDS og Vesteraalens)... Nå er det vel bare Bjørklids igjen som har grå skrog?
 

Nilsen

Member
Syns nå FosenNamsos og Fjord1 sine blå skrog var ei grei avveksling jeg da, nå som så å si alle rederiene ellers har svart skrog... Tidligere var det da i hvert fall _litt_ variasjon, med stort sett svarte skrog sør for Polarsirkelen (med unntak av Namaos Trafikkselskap, Innherredsferja og Kragerø Fjordbåter sine grå, Stavangerske sine hvite og Askøy-Bergen sine blå skrog med rød stripe) og stort sett grå skrog nord for Polarsirkelen (med unntak av TFDS og Vesteraalens)... Nå er det vel bare Bjørklids igjen som har grå skrog?
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap hadde tidligere på lokalbåter og ferger var tidligere gråmalt, vet ikke når hvem som var glup i FFR om å male lokalbåter og fergene svart, tror det var tidlig på 2000 tallet dette skjedde? FFR,s hurtigbåter var også gråmalt, vet ikke eksakt farge på hurtigbåtene, FFR ble solgt og havnet til slutt i Boreal via oppkjøp og fusjoner på landsbasis.
 
Top