Offshoretråden - Bilder, Salg og Generell Info

Salg av skip

Solstad Offshore Singapore Pte. Ltd., et heleid datterselskap av Solstad Farstad ASA, har solgt ankerhåndteringsfartøyet Nor Star (2005 bygget, 5.500 BHP).

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, torsdag 2. november, 2017.

Nytt namn på "Nor Star” er "Prince Johansson II”
 
Atlantic Offshore Scotland Ltd Secures Two Year Charter with Maersk Oil UK

The company’s ERRV Ocean Troll, will provide Emergency Response and Rescue services for Maersk Oil’s Culzean project in the central North Sea. The Charter is the first Fire Fighting Class II (Fi-Fi II) ERRV to have operated in the UK sector.


The charter commenced in July 2017 and will last for a firm period of two years, with two one-year options thereafter.

Atlantic Offshore Scotland Ltd is part of the Norwegian-based Aeogopodium AS and employs circa 210 people (approximately 200 seamen and 10 office-based staff) and provides multi-role ERRVs for many of the oil majors operating in the North Sea.

The 78m Ocean Troll is an ERRV with multirole functionality including Fi-Fi II, with the capacity to accommodate a crew of 21 people. It is managed by the company from its Aberdeen base at Waterloo Quay.

Matthew Gordon, managing director of Atlantic Offshore Scotland Ltd, said: “Robust emergency response is indispensable to all oil and gas operations. Our aim is to cement our position as the UK’s leading ERRV supplier for high end multi-role services.

In addition to this contract, Atlantic Offshore will also be renewing its relief vessel with the newly converted Ocean Clever. Built in 2009, the vessel will take over the relief duties of the Ocean Troll and will provide employment for an additional 30 seafarers.

Roy Wareberg, CEO of Atlantic Offshore, said “It is a great achievement to secure Maersk Oil’s Culzean project – not only does it allow the team to support a high end project – but it allows us to further grow our fleet. Our recent conversion of Ocean Clever is something we aim to continue in the coming years and as we look for opportunities that fit our niche service offering.”

Inclusive of Atlantic Offshore Scotland’s range of six ERRVs, the Aeogpodium AS group currently operates a fleet of nine ERRVs and three Platform Supply Vessels (PSVs).

The Group’s aim is to continue to expand its capabilities within both the Norwegian and UK sectors of the North Sea and to be able to provide cross-border solutions reflecting the needs of its clients.


Foto: Ukjent via Atlantic Offshore
 
Solstad Farstad legger åtte skip i opplag

Offshorerederiet varsler permitteringer og nedbemanning av sjøansatte.

Ledelsen i offshorerederiet Solstad Farstad har sagt det lenge. Det blir en tøff vinter.

Det får også de ansatte merke.

Konsernsjef Lars Solstad bekrefter nå at båter blir lagt i opplag gjennom vinteren.

«Det er riktig at vi legger inntil åtte båter i opplag gjennom vinteren,» skriver Solstad i en e-post til E24.

«Bakgrunnen for det er at markedet forventes å være svakt i denne perioden, slik vi også rapporterte i forbindelse med fremleggelse av resultatet for tredje kvartal,» skriver Solstad i en e-post til E24.

Omfanget ikke fastsatt
Som en følge av at båtene legges i opplag, blir de ansatte ombord permittert.

Omfanget av disse permitteringene er foreløpig ikke fastsatt, ifølge Solstad.

«I tillegg vil det bli oppsigelser som følge av at skip er solgt eller har fått endret operasjonsområde. Heller ikke her er omfanget foreløpig ikke fastsatt,» skriver Solstad videre.

Les mere på sidene til e24
 
Fekk tidligere tilsendt et par flotte bilder av "Skandi Bergen" fra Dave Dodds i Aberdeen
Skandi Bergen 1.jpg


Skandi Bergen 2.jpg

Foto: David Dodds
 
Siem ber banker om gjeldshjelp
Offshorerederiet Siem Offshore ber bankene om reduksjon i avdragene på gjelden og andre endringer i låneavtalene.


Offshorerederiet Siem Offshore har bedt sine banker om reduksjon i avdragene på gjelden og andre endringer i låneavtalene.

Selskapet vil også kalle inn til obligasjonseiermøte i to usikrede obligasjonslån.

Det skriver selskapet i en melding.

Siem Offshore foreslår at obligasjonseierne går med på at obligasjonene veksles inn til kurs 80 prosent i nye konvertible obligasjoner med en løpetid på fem og et halvt år.

Renten på det konvertible lånet skal være to prosent med en konverteringskurs på tre kroner.

Siem Offshore begrunner forslagene med en ventet svekkelse i supplymarkedet.

Samtidig melder Siem Offshore at de vurderer de strategiske alternativene for kabelvirksomheten, og at de er i forhandlinger med en potensiell kjøper av virksomheten.

Lav aktivitet
Siem Offshore sliter med vanskelige markedsforhold, der lavere aktivitet og stor overkapasitet har lagt press på ratene for selskapets skip.
Gjennom årets ni første måneder tapte selskapet 113,6 millioner dollar, og i forbindelse med forrige kvartalsrapportering ble utsiktene for de neste 12 til 18 månedene beskrevet som «veldig utfordrende».

«Det er tegn i markedet på at anbudsaktiviteten for boreaktørene tar seg opp. Men med mindre det kommer en skarp, uventet økning i boreaktiviteten er det usannsynlig at disse tidlige tegnene på forbedring vil skape nok etterspørsel til å absorbere nok tonnasje til at man når balanse mellom tilbud og etterspørsel for offshoreskip», skrev selskapet.

Siem Offshore la til:

«Som en konsekvens vil lave charter-rater fortsatt legge press på den finansielle stabiliteten til skipseierne».
 
Studerte Olympic Promoter nylig i Breivika i Ålesund. Den så "nedkjørt" og dårlig vedlikeholdt ut. Det kan selvfølgelig bare være litt rust og dårlig med maling hist og her, men til tross for at den bare har lagt i opplag en kort tid ser den ikke ut til å være klar for oppdrag med det første. Ble bygd i 2005, så er vel egentlig ikke en skrapkandidat, men hører vel med i gruppen av mindre/mellomstore PSVer som det er altfor mange av.
 
Studerte Olympic Promoter nylig i Breivika i Ålesund. Den så "nedkjørt" og dårlig vedlikeholdt ut. Det kan selvfølgelig bare være litt rust og dårlig med maling hist og her, men til tross for at den bare har lagt i opplag en kort tid ser den ikke ut til å være klar for oppdrag med det første. Ble bygd i 2005, så er vel egentlig ikke en skrapkandidat, men hører vel med i gruppen av mindre/mellomstore PSVer som det er altfor mange av.

Promoter så tilsvarende ut 1. gang jeg så den her i Breivika. Der var en del rustrenner ja.
 
DOF sells the vessel Skandi Møgster

DOF has today (21.11.2017) sold and delivered Skandi Møgster (AHTS), built in 1998, to a new owner. The sale will not have any material liquidity or accounting impact.

The sale is in line with DOF Group's strategy to divest in the oldest part of the fleet.

-----------------------------------

Nytt namn på "Skandi Møkster" er "Sar Loke" og blir drifta av Hoyland Offshore
 
Back
Top