Havila Kystruten, Bygg nr. 1093, 1094, 1193 og 1194 ved Tersan Shipyard, Havyard 923 "Havila Capella/Castor/Polaris/Pollux"

Internetsidene til Havila Kystruten endeleg oppe og går på www.havilakystruten.no

hk-rendering2.jpg


vare-skip.jpg

Illustrasjoner: via Havila Kystruten
 

Oversatt med Google Translate:

Barreras lammer "Havila-prosjektet" på grunn av finansieringsproblemer fra eieren. Byggingen av de to cruiseskipene, verdsatt til rundt 300 millioner, er innstilt - Det norske firmaet, som regner med premieren på skipene innen 2021, har gått tom for "finansiering"


 
Sitat: "- Det har oppstått utfordringar med designet knytt til vekt og djupnegang. Det har resultert i stans i produksjonen hos det spanske verftet Barreras"

Er ikkje designet på desse to samme som på dei to som byggast i Tyrkia?

 

Sitat: "Det er fire identiske skip det er snakk om, men grunnen til at bygginga kan halde fram i Tyrkia er at dei to verfta har ulike måtar å bygge på. Det gjer at Tersan i Tyrkia kan bygge vidare, sjølv om vektproblema er dei same for alle fire skipa, seier Arild Myrvoll til Nett.no"

Og vidare: "Den spanske avisa La vos de Galicia skriv at det spanske verftet har sendt eit varsel til Havila Kystruten og oppseiing av kontrakten på grunn av manglande betaling. Det avviser Arild Myrvoll. - Vi har ikkje mottatt noko kansellering, seier han. Havila Kystruten har pengane og finansieringa på plass, i følgje Myrvoll, og forhandlar no med verftet om å finne tekniske løysingar"


"
 
Yes it's a mess at Barreras right now. Some rumours going that Havila may cancel the two ships at Barreras and order them again at Tersan...
 
Det spanske Barreras-verftet har ikkje hatt kontroll med vekta til dei to kystruteskipa «Havila Pollux» og «Havila Polaris». No blir dei truleg forlenga med ni meter, til over 130 meter, skriv Nett.no. Skipa som trafikkerer kystruta Bergen – Kirkenes kan ikkje stikke djupare enn 5,20 meter.

 
Seems Havila is pushing to restart work at Barreras, but they want a lot of guarantees from the yard. Apparently all four of the newbuild have a weight problem (so the root of the problem is not with the yards but with the designer it seems). The two Tersan ships will get a superstructure of aluminium instead of steel to remedy the problem, while the two Barreras ships will most likely be lengthened by 9m each: https://www.farodevigo.es/noticias-...premia-solucion-barreras-retomar/2186401.html
 
Utdrag fra artikkel i link i forrige post:

Dette vert det no ikkje noko av etter det spanske marerittet for Havila Kystruten.

- Vi ser etter erstatningsskip.

- Desse skipa kan verte leigde inn for nokre månader og heilt opp i eitt år, alt etter kva som vert løysinga, seier PerSævik.

Han vil ikkje opplyse kva for verft som er kontakta, men NETT NO kjenner til at det har vore kontakt mellom Havila Kystruten og det spanske verftet Metalships, som også ligg i Vigo.

I tillegg har det vore kontakt med tyrkiske Tersan, som byggjer dei to andre skipa for Havila Kystruten.

Truleg er det Fosen Yards som er mest aktuelt om det vert bestemt å gjere ferdig skipa i Norge, men også Kleven Verft kan vere eit alternativ, eventuelt i samarbeid med Fosen.

Begge dei norske verfta har erfaring med denne typen skip, men ved Kleven ventar ein no på ei avklaring av eigarskapen av verftet.

Sævik seier at i verste fall kan det verte aktuelt å starte arbeidet på nytt med dei to Barreras-skipa.

- Ja, det er eit alternativ
 
Forstår det slik at det er ca. 1000 tonn med stål som er bygd på begge to, side om side på beddinga.

Man må kanskje til med dobbelte før det er nok til at dei evt. kan flyte - derav må man begynne heilt på nytt om man går til et av dei tre-fire verfta som det forhandles med

Og det er ikkje bare pge vektproblemer at man vil forlenga skip, men også for at verftet da skaffer seg meir tid til å få tak i penger siden en forlengelse vil føre til endra leveringsdato .Penger som er innbetalt allerede, er visstnok brukt opp på "Evrima"
 
 
Back
Top