"Eemslift Hendrika" og "AQS Tor"

De er temmelig slakke endel av de kjettingsurringene. Det er litt overraskende å se at de bruker "gammeldagse" kjettingbjønner. De fleste bruker vel nå Lebus typen, For vegtransport er det også krav om kroksperre.
v02_109318166FBFF752990B0F0C4E21407F.jpg
04SVSEsW2e
 
Norge krever melom 2.5 og 3 millioner kroner for bergingen av “Eemslift Hendrika”. Det sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket Solveig Moe Frøland til Skipsrevyen
- Statens (Kystverkets) kostnader i forbindelse med hendelsen er estimert til å være mellom 2,5 til 3 MNOK, sier Moe . Dette inkluderer også kostnader til de kommunene som ble mobilisert. Kystverket har kommunisert dette til skipseier og fremmer et felles krav fra det offentlige. Dette er helt normal prosedyre som også benyttes i andre hendelser.

Tar ikke arrest

-Vi har ikke til hensikt å ta arrest i Eemslift Hendrika, sier Moe. Statens kostnader er såpass lave i forhold til andre aksjoner. Samtidig er vi i god dialog med reder og forsikringsselskap, slutter Moe.
 
AQS Troll har vert i Florø å henta AQS Tor.
Slepet nærmer seg Måløy.

 
AQS Tor på slep syd for Stokksund. Manglet lanterne på styrbord og litt skader, men lite ifht. Hva den er utsatt for.
4240B912-1AF1-4EDC-9B82-C8FDA710BC17.jpeg
 
Back
Top