Anbud Trøndelag 2024 og 2025

Peter

Active Member
AtB har lyst ut anbud "Sjøkontrakter 2024"

Rutepakke 1, 01.01.2024-24.04.2030 + 1 år opsjon (inntil 4 år opsjon ved oppfyllelse av visse miljøkrav)
800 Trondheim-Kristiansund.
805 Trondheim-Brekstad.
810 Trondheim-Vanvikan.

Rutepakke 2, 01.01.2024-25.04.2029 + inntil 2 år opsjon
820 Dyrøy-Øyrekken
825 Dyrøy-Mausund-Bogøy-Sula

Rutepakke 3, 01.01.2024-27.04.2033 + inntil 2 år opsjon
830 Sandviksberget-Sætervika
835 Sandviksberget-Skjærvøy
980 Namsos-Rørvik-Leka

doffin/https://www.mercell.com/nb-no/anbud/173299910/anbud-sjoekontrakter-2024-anbud.aspx

Krav til fartøy (utdrag):
800 Trondheim-Kristiansund: 275 passasjerer, 10 sykler, landgang i baugen, betjent kiosk. Reservefartøy: 180 passasjerer, 5 sykler. ellers samme krav.
805 Trondheim-Brekstad: 130 passasjerer, 10 sykler, landgang i baugen. Reservefartøy: 130 passasjerer, 5 sykler. ellers samme krav.
810 Trondheim-Vanvikan: 130 passasjerer, 5 sykler. Reservefartøy: 97 passasjerer, 5 sykler.

820 Dyrøy-Øyrekken: 70 passasjerer, 8PBE eller 1 lastebil/buss på 12meter + 4PBE, 11tonn aksellast, kran (12 tonnmeter), godkjent for frakt av bil med farlig gods(ADR)
825 Dyrøy-Mausund-Bogøy-Sula: 22PBE, minimum antall passasjerer 3,5 ganger PBE-kapasitet, 11tonn aksellast, 4,5/2,1 meter frihøyde (4,6/2,5m ved nybygg)
Reserve: Fartøy i rute 820 er reserve for rute 825. Reserve i rute 820 skal kunne ta 70 passasjerer og gods. 12 tonnmeter kran.

830 Sandviksberget-Sætervika: 48 passasjerer, kran (4,5 tonnmeter). Reserve: 48 passasjerer + begrenset mengde gods.
835 Sandviksberget-Skjærvøy: 48 passasjerer, kran (4,5 tonnmeter). Reserve: 48 passasjerer + begrenset mengde gods.
980 Namsos-Rørvik-Leka: 97 passasjerer, 10 sykler, minimum 24,5meter LOA og 8 meter bred, 2,5m signifikant bølgehøyde. Reserve: 97 passasjerer, 5 sykler.

Det er også kunngjort høringsutkast på anbud "fergetjenester 2025", her ser AtB for seg 4 rutepakker
Rutepakke 1 (Fosenlinjen er operatør i dag)
855 Garten-Storfosna
860 Garten-Storfosna-Leksa-Værnes
850 Dypfest-Tarva
Rutepakke 2: (Torghatten Midt er operatør i dag)
950 Levanger-Hokstad
Rutepakke 3: (Torghatten Midt er operatør i dag)
985 Ølhammeren-Seierstad
965 Hofles-Geisnes-Lund
960 Skei-Gutvik
Rutepakke 4: (Torghatten Midt er operatør i dag)
963 Eidshaug-Gjerdinga
966 Borgan-Ramstadlandet
Frist for tilbakemelding: 21.11.2022 og AtB ser for seg å lyse ut anbudet rundt 20.12.2022
 
Last edited:
Norled AS, Torghatten Midt AS og Vidar Hop Skyssbåter AS får tildelt kontraktene for hurtigbåt i Trøndelag fra januar og februar 2024.

Rutepakke 1: Norled
Rutepakke 2: Torghatten Midt
Rutepakke 3: Vidar Hop

 
Last edited:
Ligge vel i korta at det blir nybygg, siden det er 6 år + opptil 4 års opsjoner? Norled har vel ikke pp noe ledig båter som oppfyller krava som hoved fartøy.
Blir spennende å sjå.
Kva tid er det kontraktssignering?
 
Ligge vel i korta at det blir nybygg, siden det er 6 år + opptil 4 års opsjoner? Norled har vel ikke pp noe ledig båter som oppfyller krava som hoved fartøy.
Blir spennende å sjå.
Kva tid er det kontraktssignering?
Karensperioden utløper 07.10.2022 kl. 23:59, så blir nok ikke før i neste uke.
 
Bak betalingmur,men:
På rute 825 Dyrøy – Mausund – Sula settes MF Helgøy inn for MF Frøyaferja, som har trafikkert sambandet i en lang årrekke. Også Helgøy fartøyet skal rustes opp og passasjerkapasiteten vil øke fra dagens 77 til 90.

– Den viktigste forskjellen for de reisende i rute 825 er oppgraderingen av kapasitet fra dagens 15 personbilenheter (pbe) til 24 pbe med MF Helgøy. I tillegg vil reiseopplevelsen med dette fartøyet bli bedre med romslig toppsalong med god utsikt og rikelig med sitteplasser, skriver AtB.
 
Det var litt uventet siden Torghatten Midt eier "søsterferja" "Ramtind"....
Hva skyldes dette, motorkraft, Universell utforming?

Er også spent på hvilke fartøy Norled vil bruke i oppstarten....
 
DER var gamle "Helgøy Express" ja. Har lurt på hvor den ble av. Ble slettet fra skipsregisteret 2018, men er nå aktiv igjen.
 
Da er prekvalifikasjon er "fergetjenester 2025" lyst ut
Ruteområde 1: 850 Dypfest-Tarva, 855 Garten-Storfosna og 860 Garten-Storfosna-Leksa-Værnes
Driftsperiode: 01.01.2025-31.12.2024 + opsjon på inntil 2 år. (hvis gitte krav er oppfylt skal det gis opsjon på 5 år)
Krav(utdrag);
850: 15PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 1VTE med akseltrykk 8tonn og 32tonn totalvekt.
855: 20PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 1VTE med 52,5tonn totalvekt.
860: 15PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 1VTE med 52,5tonn totalvekt.
For alle ruter: passasjerkapasitet 3,5 ganger antall PBE, frihøyde nytt/brukt fartøy; for VTE 4,6m/4,2m. for PBE 2,5m/2,1m. plass under tak til minst 1 hundebur. Universal utforming.

Ruteområde 2: 950 Levanger-Hokstad
Driftsperiode: 01.01.2025-31.12.2028 + opsjon på inntil 2 år
Krav(utdrag):
Hovedfartøy: 37PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 2VTE med 52,5tonn totalvekt + 1 VTE med 25tonn totalvekt og 145 passasjerer
frihøyde nytt/brukt fartøy; for VTE 4,6m/4,2m. for PBE 2,5m/2,1m. plass under tak til minst 2 hundebur. Universal utforming og kioskvarer(automat godtas)

Ruteområde 3: 960 Skei-Gutvik, 965 Hofles-Geisnes-Lund og 985 Seierstad-Ølhammaren
Driftsperiode: 01.01.2025-31.12.2030 + opsjon på inntil 2 år samt utvidet tilbud på rute 965
Krav(utdrag):
960: 37PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 1VTE med 52,5tonn totalvekt og 95 passasjerer. plass under tak til minst 2 hundebur.
Hvis det tilbys åpen ferje skal denne ha "sprutvisir" i begge ender som leder sjøsprut bort fra bildekk, det skal være minimalt med sjøsprut på bildekk ved vindstyrke opp til 16m/s
965: 58PBE + 1 plass for HC-kjøretøy, 2VTE med 52,5tonn totalvekt + 2VTE med 25tonn totalvekt og 190 passasjerer. plass under tak til minst 2 hundebur. Kioskvarer(automat godtas)
985: 20PBE + 1 plass for HC-kjøretøy, 1 VTE med 52,5tonn totalvekt, passasjerantall 3,5xPBE, plass under tak til minst 1 hundebur.
For alle ruter: frihøyde nytt/brukt fartøy; for VTE 4,6m/4,2m. for PBE 2,5m/2,1m. Universal utforming.


Ruteområde 4: 963 Eidshaug-Gjerdinga og 966 Borgan-Ramstadlandet
Driftsperiode: 01.02.2025-31.12.2034 + opsjon på inntil 2 år. (hvis gitte krav er oppfylt skal det gis opsjon på 5 år)
Krav(utdrag):
963: 10PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 1VTE med akseltrykk 8tonn og 32tonn totalvekt. og 30 passasjerer. plass til minst 1 hundebur samt tilstrekkelig antall posthyller.
966: 10PBE + plass for 1 HC-kjøretøy, 1VTE med akseltrykk 10tonn og 50tonn totalvekt. og 30 passasjerer. plass til minst 1 hundebur.
Felles for alle ruter: frihøyde nytt/brukt fartøy; for VTE 4,6m/3,9m. for PBE 2,5m/2,1m. Universal utforming fra 2029.

doffinmercell/
 
Last edited:
Back
Top