Anbud Trøndelag 2024 og 2025

Disse skal drifte ferge i Trøndelag fra 2025.

20. desember 2023 vedtok styret i AtB AS at Fosen-Linjen AS, Fjord1 AS og Torghatten Midt AS får tildelt kontraktene for fergetjenester i Trøndelag fra januar og februar 2025.

Kontraktsområde 1
Fosen-Linjen AS vant anbudskonkurransen og skal tilby transport med ferge i dette området. Kontrakten omfatter rutene:
• Rute 850 Dypfest – Tarva
• Rute 855 Garten – Storfosna
• Rute 860 Garten – Storfosna – Leksa – Værnes
Dagens operatør: Fosen-Linjen AS
Ny kontrakt er tildelt Fosen-Linjen AS
Varighet: 01.01.2025–31.12.2034 med ensidig opsjon på forlengelse med inntil to (2) år.

Kontraktsområde 2
Fjord1 AS vant anbudskonkurransen og skal tilby transport med ferge i dette området. Kontrakten omfatter rutene:
• Rute 950 Levanger – Hokstad
Dagens operatør: Torghatten Midt AS
Ny kontrakt er tildelt Fjord1 AS
Varighet: 01.01.2025–31.12.2028 med ensidig opsjon på forlengelse med inntil to (2) år.

Kontraktsområde 3
Torghatten Midt AS vant anbudskonkurransen og skal tilby transport med ferge i dette området. Kontrakten omfatter rutene:
• Rute 985 Ølhammeren – Seierstad
• Rute 965 Hofles – Geisnes – Lund
• Rute 960 Skei – Gutvik
11.01.2024
Dagens operatør: Torghatten Midt AS
Ny kontrakt er tildelt Torghatten Midt AS
Varighet: 01.01.2025–31.12.2030 med ensidig opsjon på forlengelse med inntil to (2) år.

Kontraktsområde 4
Torghatten Midt AS vant kontrakten og skal tilby transport med ferge i dette området. Kontrakten omfatter rutene:
• Rute 963 Eidshaug – Gjerdinga
• Rute 966 Borgan – Ramstadlandet
Dagens operatør: Torghatten Midt AS
Ny kontrakt er tildelt Torghatten Midt AS
Varighet: 01.02.2025–31.12.2034 med ensidig opsjon på forlengelse med inntil to (2) år.
 
Hvilke ferjer har Fjord1 til Levanger-Hokstad da? Kanskje slutten for "Levanger" det her da om ikke Fjord1 kjøper henne. Torghatten Midt har vel heller ingen andre ruter som passer for "Ytterøy"?
 
Er det alderskrav på ferja Levanger-Hokstad? "Levanger" er vel Fylkesbaatane si gamle "Florøy" som gjekk i diverse ruter i Sogn og Fjordane i mange år. Spikar neste???
 
Hvilke ferjer har Fjord1 til Levanger-Hokstad da? Kanskje slutten for "Levanger" det her da om ikke Fjord1 kjøper henne. Torghatten Midt har vel heller ingen andre ruter som passer for "Ytterøy"?
Ombygd/ommålt Dryna eller Harøy kanskje, eller en rokade der en av de to frigjør noe annet. Kan vel hende Ytterøy er til salgs også, om ikke Torghatten totalt sett finner beskjeftigelse og bytter ut noe eldre nordpå.
 
Last edited:
Ja det var vel ingen alderskrav på ferjene, men vet at folket på Ytterøy hadde satt pris på en større ferje, skal visstnok stå igjen biler ganske ofte.
 
Ja det var vel ingen alderskrav på ferjene, men vet at folket på Ytterøy hadde satt pris på en større ferje, skal visstnok stå igjen biler ganske ofte.
Reserveferja er heller ikke alt for populær... For lite dekkslast til å ta de tyngste vogntogene...
 
Begge båtene til Vidar Hop blir forsinket, "Osen" 1-2 uker før den er i gang, mens "Namdalingen" først kommer i drift i starten på mars.
 
Hvordan er status for MF Helgøy?
Avisen Frøya.no har stilt noen spørsmål til Torghatten angående Helgøy og erstatter:

"Torghatten Midt har fortalt at hele markedet sonderes, og at det er få ferger i markedet.

Det har fått noen av leserne til Frøya.no til å reagere. De har kommet med innspill til ferger som de mener at kunne vært aktuelle.

Frøya.no har stilt spørsmålen til direktøren:

– MF Reinøy, som går i sambandet Hansnes/Reinøya. Det er ei ferge som har fartsområde og lik størrelse som MF Karlsøy. I følge mine kilder går fergen i dag i et samband som ikke krever en slik ferge, spesielt med hensyn til fartsområde.

Er det mulig for Torghatten å sette inn ei annen ferge i dette sambandet? Her forstår jeg at dere har flere reservefartøy fra før.

– Jeg har også fått tips om at MF Vengsøy ligger i Tromsø som reserveferge. Kan den være aktuell å sette inn i sambandet?

– Ferjene du nevner i din epost er kjente for oss, men passer dessverre ikke til Øyrekka og fartsområde 3, eller er opptatt i andre kontrakter, svarer Mariann Grønseth, administrerende direktør i Torghatten Midt AS.

Kan bli ombygging

– Vi jobber fortsatt med å finne en passende erstatter for MF Helgøy, men markedet er svært begrenset for denne type ferje. Likevel håper vi å kunne ha en alternativ løsning for hvilket fartøy som skal settes inn, og eventuelt bygges om, om ikke lenge, sier hun.

– Vi er sikre på at man, på tross av brannen, får en god løsning for ferje i Øyrekka, avslutter Grønseth."
 
Dette bekrefter vel sannsynligvis indirekte i hvert fall at "Helgøy" etterhvert blir å finne i hyllene på Bygger'n i brune pappesker merka "spiker"?
 
Back
Top